Yrke elektroingenjör, gruva

Elektroingenjörer (gruva) övervakar upphandling, installation och underhåll av elektrisk gruvutrustning med hjälp av sina kunskaper om elektriska och elektroniska principer. De planerar byte och reparation av elektrisk utrustning och elektriska komponenter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Handböcker för eldriven gruvutrustning

  Förstå utrustningsmanualer, bl.a. schematiska ritningar och diagram över elektriska kretsar.

Färdigheter

 • Installera elektrisk gruvutrustning

  Montera och demontera elektrisk gruvutrustning. Kräver hand- och synsamordning och rumslig medvetenhet.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Underhålla elektrisk gruvutrustning

  Inspektera och utföra planerat underhåll av elektrisk gruvutrustning. Utföra rutinreparationer och byta ut trasiga delar. Analysera testresultat och felmeddelanden från maskiner.

 • Införskaffa eldrivna maskiner

  Införskaffa lämpliga eldrivna maskiner för gruvdrift och föra register.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Utveckla förbättringar i elsystemen

  Utforma, ge förslag till och genomföra ändringar som syftar till att förbättra elsystem med inriktning mot hållbarhet, kvalitet och säkerhet.

 • Ge råd om gruvutrustning

  Ge råd om gruvdrift och utrustning för bearbetning av mineraler samt kommunicera och samarbeta med tekniska experter.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Designa kretsar genom datorstödd konstruktion

  Rita skisser och designa elektroniska kretsar med hjälp av programvara och utrustning för datorstödd formgivning (CAD-program).

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB