Yrke elektroingenjör

elektroingenjör
Credits: Shutterstock.com

Elektroingenjörer projekterar och utarbetar elektriska system, elektrisk utrustning, komponenter, motorer och utrustning med energiöverföringsfunktion. De engagerar sig i storskaliga projekt såsom projektering och underhåll av kraftverk och distribution av elkraft till mindre tillämpningar, t.ex. hushållsapparater.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken teknik

 • Annan ingenjör
 • Byggnadsingenjör
 • Chef för installationer eller reparationer
 • Elektronikingenjör
 • Flygplanstekniker
 • Fordonsingenjör
 • Ingenjör - hydraulik
 • Ingenjör - miljö
 • Ingenjör - thermo
 • Ingenjör - vatten
 • Kemiingenjör
 • Logistikingenjör
 • Luftfartsingenjör
 • Marintekniker
 • Materialingenjör
 • Mekanikingenjör
 • Muddringsingenjör
 • Tekniker - industri
 • Tekniker - planning
 • Tekniker - produktion
 • Tekniker -sjukvård/säkerhet
 • Tekniker – patentombud
 • Teknisk chef

Kunskap

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

Source: Sisyphus ODB