Yrke elförsäljare

Elförsäljare bedömer kunders energibehov och rekommenderar inköp av elektricitet från deras företag. De gör reklam för tjänster av sitt respektive bolag och förhandlar om försäljningsvillkoren med kunder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Elmarknad

  Trender och viktiga drivande faktorer på elhandelsmarknaden, metoder och praxis för elhandel och identifiering av de viktigaste aktörerna inom elsektorn.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

Färdigheter

 • Besvara anbudsförfrågningar

  Ta fram priser och dokument för de produkter som kunder kan köpa.

 • Följa eftermarknadsinformation

  Hålla ett öga på eftermarknadsfeedback och övervaka kundnöjdhet eller anmärkningar; registrera eftermarknadssamtal för noggrann dataanalys.

 • Utföra försäljningsanalys

  Granska försäljningsrapporter för att se vilka varor och tjänster som har respektive inte har sålt bra.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Utföra kundbedömning

  Snabbt skapa en bild av kundernas personliga omständigheter, behov och preferenser.

 • Informera kunder om energiförbrukningsavgifter

  Informera en energiförsäljares potentiella kunder om månadsavgifter som debiteras för energiförsörjningstjänster och eventuella tilläggsavgifter.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

Source: Sisyphus ODB