Yrke energiexpert specialiserad på bostäder

Energiexperter specialiserade på bostäder ger individer råd om energiförsörjning av deras hem. De bedömer individens behov och rekommenderar en lämplig energikälla och leverantör med avsikt att säkra energiförsäljning. De ger även råd om ekonomiska och miljömässiga fördelar med olika typer av energi och skapar energiplaner som överensstämmer med bestämmelserna och de tekniska kraven och villkoren för bostaden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Byggnaders energiprestanda

  Faktorer som bidrar till lägre energiförbrukning i byggnader. Bygg- och renoveringsteknik som används för att uppnå detta. Lagstiftning och förfaranden för byggnaders energiprestanda.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Värmesystem för bostäder

  Moderna och traditionella värmesystem som drivs med gas, trä, olja, biomassa, solenergi och andra förnybara energikällor och deras energibesparingsprinciper.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

Färdigheter

 • Utföra försäljningsanalys

  Granska försäljningsrapporter för att se vilka varor och tjänster som har respektive inte har sålt bra.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Ge råd om energieffektivitet för värmesystem

  Ge kunder information och råd om hur man upprätthåller ett energieffektivt värmesystem i hemmet eller kontoret samt om möjliga alternativ.

 • Besvara anbudsförfrågningar

  Ta fram priser och dokument för de produkter som kunder kan köpa.

 • Ge råd om riskfaktorer när det gäller värmesystem

  Ge information och råd till kunder om typen av potentiella faror som kan uppstå, t.ex. kvävningsrisk, koloxidförgiftning eller brand, i fall där eldstäder eller skorstenar inte har sotats under en lång tid.

 • Informera kunder om energiförbrukningsavgifter

  Informera en energiförsäljares potentiella kunder om månadsavgifter som debiteras för energiförsörjningstjänster och eventuella tilläggsavgifter.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utföra kundbedömning

  Snabbt skapa en bild av kundernas personliga omständigheter, behov och preferenser.

 • Ge råd om värme-, vatten-, gas- och elförbrukning

  Ge råd till enskilda personer eller organisationer om metoder som kan minska deras förbrukning av värme, vatten, gas och elektricitet, så att de kan spara pengar och införliva hållbara rutiner.

Source: Sisyphus ODB