Yrke energiexpert

Energiexperter fastställer byggnaders energiprestanda. De utfärdar energicertifikat som anger den beräknade energiförbrukningen för en viss fastighet. Dessutom ger de råd om hur man kan förbättra energisparandet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Värmesystem för bostäder

  Moderna och traditionella värmesystem som drivs med gas, trä, olja, biomassa, solenergi och andra förnybara energikällor och deras energibesparingsprinciper.

 • Elförbrukning

  De olika faktorer som ingår i beräkningen och uppskattningen av elförbrukningen i en bostad eller en anläggning och metoder som kan bidra till att minska eller effektivisera elförbrukningen.

 • Elmarknad

  Trender och viktiga drivande faktorer på elhandelsmarknaden, metoder och praxis för elhandel och identifiering av de viktigaste aktörerna inom elsektorn.

 • Byggnaders energiprestanda

  Faktorer som bidrar till lägre energiförbrukning i byggnader. Bygg- och renoveringsteknik som används för att uppnå detta. Lagstiftning och förfaranden för byggnaders energiprestanda.

 • Energieffektivitet

  Informationsområde som fokuserar på hur vi kan minska vår energianvändning. Det omfattar beräkning av energiförbrukning, tillhandahållande av certifikat och stödåtgärder, energisparande genom att minska efterfrågan, främjande av en effektiv användning av fossila bränslen och främjande av användningen av förnybar energi.

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

Färdigheter

 • Ge råd om energieffektivitet för värmesystem

  Ge kunder information och råd om hur man upprätthåller ett energieffektivt värmesystem i hemmet eller kontoret samt om möjliga alternativ.

 • Utveckla energiförbrukningsstrategier

  Bidra till att utveckla effektiva energiförbrukningsstrategier och se till att de är hållbara för byggnader. Se över byggnader och anläggningar för att kartlägga var förbättringar kan göras i fråga om energieffektivitet.

 • Analysera energiförbrukning

  Utvärdera och analysera den totala mängd energi som används av ett företag eller en institution genom att bedöma behoven i samband med de operativa processerna och genom att fastställa orsakerna till överflödig förbrukning.

 • Ge råd om värme-, vatten-, gas- och elförbrukning

  Ge råd till enskilda personer eller organisationer om metoder som kan minska deras förbrukning av värme, vatten, gas och elektricitet, så att de kan spara pengar och införliva hållbara rutiner.

 • Utforma avtal om energiprestanda

  Utarbeta och se över avtal som beskriver energiprestanda och samtidigt se till att de uppfyller lagstadgade krav.

 • Göra energibesiktningar

  Analysera och utvärdera energiförbrukningen på ett systematiskt sätt för att förbättra energiprestandan.

Source: Sisyphus ODB