Yrke ergonom

Ergonomer analyserar designen av utrustning, möbler och system för att göra dem säkrare, hälsosammare och effektivare. De strävar efter att förbättra samspelet mellan människor och utrustning/miljö.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Ergonomi

  Vetenskap om utformning av system, processer och produkter som kompletterar människors starka sidor så att de kan använda dessa både enkelt och säkert.

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

Färdigheter

 • Ta fram designspecifikationer

  Ange designspecifikationer såsom material och delar som ska användas samt utarbeta en kostnadsberäkning.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Samråda med designgruppen

  Diskutera projektet och utformningskoncept med designgruppen, färdigställa förslag och presentera dem för intressenter.

 • Följa en instruktion

  Tolka och uppfylla krav och förväntningar som har diskuterats och överenskommits med kunderna.

 • Rita designskisser

  Ta fram grova skisser som hjälpmedel för att utforma och informera om designkoncept.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Analysera ergonomi på olika arbetsplatser

  Analysera hur människor interagerar med maskiner, utrustning och arbetsutrymmen ur ett ergonomiskt perspektiv.

 • Fastställa materials lämplighet

  Utforma produkter, fastställa om materialen är lämpliga och tillgängliga för produktion.

 • Utföra undersökningar gällande designtrender

  Utföra undersökningar om nuvarande och framtida utvecklingar och trender inom design och egenskaperna inom relevanta målmarknader.

Source: Sisyphus ODB