Yrke eventassistent

Eventassistenter genomför och följer planer angivna av eventproducenter och -koordinatorer. De är specialiserade på en viss del av planeringen, dvs. samordning av antingen catering, transporter eller lokaler.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Skaffa tillstånd till evenemang

  Skaffa alla tillstånd som krävs enligt lag för att anordna ett evenemang eller en utställning, t.ex. genom att kontakta räddningstjänsten eller hälso- och sjukvården. Se till att livsmedel kan serveras på ett säkert sätt och i enlighet med alla lagstadgade krav.

 • Diskutera med evenemangspersonal

  Kommunicera med personalen på en vald evenemangsplats för att samordna detaljerna.

 • Välja leverantörer till evenemang

  Utvärdera och välja ut rätt leverantörer av rätt tjänster i enlighet med kundens specifika krav.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Granska evenemangsfakturor

  Kontrollera evenemangsfakturorna och genomför betalningarna.

 • Förhandla om kontrakt med tjänsteleverantörer till evenemang

  Förhandla om kontrakt med tjänsteleverantörer till ett kommande evenemang, t.ex. hotell, konferenscenter och föreläsare.

 • Organisera faciliteter på plats

  Se till att de dagliga faciliteter som behövs för besökare, försäljare, utställare och publik i allmänhet tillhandahålls och fungerar korrekt. Sörja för mottagande, parkering, toaletter, catering och logifaciliteter.

 • Upprätthålla evenemangsförteckning

  Föra register över alla administrativa aspekter av ett kommande evenemang, inklusive finansiella uppgifter.

 • Organisera registrering av evenemangsdeltagare

  Organisera den officiella registreringen av evenemangsdeltagare.

 • Samordna catering

  Kontakta cateringföretag och undersöka olika leverantörer för att hitta det lämpligaste cateringföretaget för evenemanget. Ordna och ingå avtal med cateringföretag om tillhandahållande av tjänsten.

 • Leda installationen av infrastruktur för evenemang

  Planera och övervaka montering av konstruktioner såsom scener, anslutning till elnätet, belysning och projektorutrustning. Se till att arbetstagarna arbetar i enlighet med kundens behov och säkerhetsbestämmelserna.

 • Marknadsföra evenemang

  Skapa intresse för ett evenemang genom kampanjer, till exempel annonsering eller utdelning av flygblad.

 • Behandla åtgärdsinstruktioner

  Behandla instruktioner, vanligtvis muntliga, som tillhandahålls av chefer och direktiv om åtgärder som ska vidtas. Notera, utreda och vidta åtgärder avseende de beställda förfrågningarna.

 • Arrangera specialevenemang

  Organisera de förberedelser som behövs för catering vid specialevenemang, t.ex. konferenser, stora fester eller banketter.

 • övervaka aktiviteter vid evenemang

  Övervaka aktiviteter vid evenemang för att se till att lagar och andra förordningar följs, tillse deltagarnas tillfredsställelse och lösa eventuella problem.

 • Skapa uppmärksamhet kring ett evenemang

  Utforma reklam och kampanjer för kommande evenemang eller utställningar; fånga sponsorers uppmärksamhet.

Source: Sisyphus ODB