Yrke eventproducent

Eventproducenter planerar och övervakar evenemang såsom festivaler, konferenser, ceremonier, kulturevenemang, utställningar, formella fester, konserter eller konferenser. De organiserar alla skeden av de evenemang, planerar lokaler, personal, leverantörer, medier och försäkringar inom de tilldelade budget- och tidsfristerna. Eventproducenter ser till att rättsliga förpliktelser följs och att målgruppens förväntningar uppfylls. De samarbetar med marknadsföringsteam vid marknadsföring av evenemang, söker nya kunder och samlar in konstruktiv återkoppling efter evenemangen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Koordinera evenemang

  Ansvara för evenemang genom att hantera budget och logistik samt tillse stöd, säkerhet, krisplaner och uppföljning för evenemanget.

 • Tillgodose behov vid evenemang

  Se till att evenemangets behov såsom behov av audiovisuell utrustning, bildskärmar eller transport uppfylls.

 • Förhandla om kontrakt med tjänsteleverantörer till evenemang

  Förhandla om kontrakt med tjänsteleverantörer till ett kommande evenemang, t.ex. hotell, konferenscenter och föreläsare.

 • övervaka aktiviteter vid evenemang

  Övervaka aktiviteter vid evenemang för att se till att lagar och andra förordningar följs, tillse deltagarnas tillfredsställelse och lösa eventuella problem.

 • Inspektera evenemangsanläggningar

  Samordna evenemangsanläggningar i enlighet med kunders krav.

 • Diskutera med evenemangspersonal

  Kommunicera med personalen på en vald evenemangsplats för att samordna detaljerna.

 • Granska evenemangsfakturor

  Kontrollera evenemangsfakturorna och genomför betalningarna.

 • Upprätthålla evenemangsförteckning

  Föra register över alla administrativa aspekter av ett kommande evenemang, inklusive finansiella uppgifter.

 • Planera evenemang

  Planera program, dagordningar, budgetar och tjänster för ett evenemang enligt kundens behov.

 • Leda evenemangspersonal

  Välja ut, utbilda och leda frivilliga och stödpersonal som behövs för evenemang.

 • Utarbeta teman för evenemang

  Upprätta en förteckning över och utarbeta relevanta evenemang samt välja ut talare.

 • Styra administrativa detaljer i samband med evenemang

  Styra administrativa uppgifter i samband med ett kommande evenemang, t.ex. finansiella transaktioner och spridning av reklammaterial.

 • Organisera registrering av evenemangsdeltagare

  Organisera den officiella registreringen av evenemangsdeltagare.

 • Bedöma event

  Bedöma resultaten av nyligen anordnade evenemang och komma med rekommendationer för att förbättra framtida evenemang.

Source: Sisyphus ODB