Yrke följespotsoperatör

Följespotsoperatörer styr följespots utifrån det konstnärliga eller kreativa konceptet och i samspel med artisterna. Följespots är specialiserade belysningsenheter som följer artister eller rörelser på scenen. Deras rörelse, mått, strålbredd och färg regleras manuellt. Följespotsoperatörer har därför ett nära samarbete med ljusbordsoperatörer och artister. Deras arbete bygger på instruktioner och annan dokumentation. Deras arbete kan omfatta arbete på hög höjd, på bryggor eller ovanför publiken.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Avrigga elektronisk utrustning

  Avlägsna och lagra olika typer av elektronisk utrustning på ett säkert sätt efter användning.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Montera föreställningsutrustning

  Montera ljud-, ljus- och videoutrustning på scenen före föreställningen i enlighet med specifikationerna.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Följa tidsanvisningar

  Observera dirigenten, orkestern eller regissören och följa tidsanvisningar för text och vokalnummer korrekt.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Förbereda följespottar

  Montera och testa följespottar på olika typer av platser.

 • Manövrera följespottar

  Manövrera följespottar under en direktsändning utifrån visuella referenser eller dokumentation.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Förvara föreställningsutrustning

  På ett säkert sätt montera ned ljud-, ljus- och videoutrustning efter en föreställning. Se till att utrustningen förvaras på rätt sätt.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

Source: Sisyphus ODB