Yrke fönsterputsare

Fönsterputsare använder rengöringsredskap såsom svampar och rengöringsmedel för rengöring av fönster, speglar och andra glasytor både inomhus och utomhus. De rengör högre byggnader med hjälp av särskilda stegar varvid de använder säkerhetsbälten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Riskbedömning för fönsterputsning

  Riskbedömningsprocess som tar hänsyn till alla riskfaktorer, övervakning av kontrollåtgärder och registrering av bedömningar i samband med arbete på fönsterputsningsområdet.

 • Personlig skyddsutrustning

  Typer av skyddsmaterial och skyddsutrustning för olika typer av arbetsuppgifter, till exempel allmän eller specialiserad städverksamhet.

 • Arbetsmiljöåtgärder inom städbranschen

  Förebyggande åtgärder och ingreppsmetoder som används inom städbranschen för att upprätthålla hälsa och säkerhet för alla arbetstagare och tredje parter.

Färdigheter

 • Följa förfarandet om kontroll av hälsofarliga ämnen

  Följa rutiner om kontroll av hälsofarliga ämnen (COSHH) för aktiviteter med farliga ämnen såsom bakterier, allergener, spillolja, färg eller bromsvätska som orsakar sjukdom eller skada.

 • Följa rapporteringsrutiner

  Tillämpa och följa förfarandena för att rapportera skador, defekter och/eller klagomål eller oenigheter till lämplig tillsynsmyndighet.

 • Förbereda rengöringsmaterial för fönsterputsning

  Säkerställa lämplig förberedelse av rengöringsprodukter och utrustning som stegar, arbetskorgar och linutrustning för fönsterputsning på hög höjd.

 • Använda ett vattenmatat teleskopskaft

  Använda stolpar försedda med borstar och vattenspridningsmekanismer för att nå fönster och fasader på hög höjd.

 • Fylla i arbetsrapporter

  Föra skriftliga register över tjänster som regelbundet eller tillfälligt tillhandahålls, med tydliga arbetstider och underskrift.

 • Se till att det finns en uppsättning städartiklar

  Följa varulagret av rengöringsmedel, beställa nytt material när lagret tar slut och följa upp noga hur det används för att bibehålla en kontinuerlig försörjning.

 • Rengöra glasytor

  Använda rengöringsprodukter för att rengöra ytor som täcks av glas, särskilt fönster.

 • Hantera kemiska rengöringsmedel

  Se till att kemiska rengöringsmedel hanteras, lagras och bortskaffas korrekt i enlighet med bestämmelserna.

 • Skaffa undan ofarligt avfall

  Skaffa undan avfall som inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet på ett sätt som är förenligt med förfarandena för återvinning och avfallshantering.

 • Anmäla fönsterskador

  Informera kunden eller de ansvariga myndigheterna om skador som uppstått under eller före fönsterputsningen.

 • Bibehålla god personhygien vid städning

  Se till att hålla sig ren och vårdad och använd skyddsutrustning vid städaktiviteter i enlighet med de hälso- och säkerhetsrutiner som gäller för arbetsuppgiften eller organisationen.

 • Skydda fönsterkarmar

  Fästa ett skyddsblad på fönstrets ramar eller kanter som skydd mot repor eller smuts.

 • Följa organisationsriktlinjer i städbranschen

  Tillämpa och följa alla protokoll eller riktlinjer föreskrivna av företaget för ditt specifika städområde. Detta kan inkludera användning av föreskriven uniform eller klädesplagg under hela arbetstiden eller användning av en viss utrustning eller vissa material.

 • Sköta rengöringsutrustning

  Rengöra och bevara rengöringsutrustning och -material i erforderligt skick.

Source: Sisyphus ODB