Yrke författare

Författare tar fram innehåll för böcker. De skriver romaner, poesi, noveller, böcker och andra former av litteratur. Dessa skriftliga former kan vara skönlitterära eller facklitterära.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Förlagsbranschen

  Huvudaktörer inom förlagsbranschen. Förvärv, marknadsföring och distribution av tidningar, böcker, tidskrifter och andra informationsverk, inklusive elektroniska medier.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Litterära genrer

  De olika litterära genrerna i litteraturhistorien samt teknik, ton, innehåll och längd för respektive genre.

 • Förlagsmarknaden

  Utvecklingen på förlagsmarknaden och den typ av böcker som är tilltalande för en viss målgrupp.

 • Litteratur

  Konstnärligt skrivande som kännetecknas av skönhet av uttryck och form samt universell intellektuell och känslomässig attraktivitet.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

Färdigheter

 • Reflektera kritiskt kring konstnärliga produktionsprocesser

  Reflektera kritiskt kring processer och resultat av den konstnärliga produktionsprocessen för att säkerställa upplevelsens och/eller produktens kvalitet.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Välja ämne

  Välja ämne på grundval av personliga eller allmänna intressen, eller som beställts av en utgivare eller ett ombud.

 • Göra bakgrundresearch om textteman

  Utföra grundlig bakgrundsresearch om textteman genom både skrivbordsundersökningar samt platsbesök och intervjuer.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Skriva storylines

  Skriva handlingen till en roman, en pjäs, en film eller något annat med berättande form. Skapa och utveckla karaktärer, deras personligheter och relationer.

 • Skriva dialog

  Skriva dialog mellan rollfigurer.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

Source: Sisyphus ODB