Yrke förlagsredaktör

Förlagsredaktörer hittar manuskript som kan publiceras. De granskar texter från författare för att utvärdera den kommersiella potentialen eller bjuder in författare att delta i projekt som förlaget vill publicera. Förlagsredaktörer upprätthåller goda relationer med författare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förlagsmarknaden

  Utvecklingen på förlagsmarknaden och den typ av böcker som är tilltalande för en viss målgrupp.

 • Litteratur

  Konstnärligt skrivande som kännetecknas av skönhet av uttryck och form samt universell intellektuell och känslomässig attraktivitet.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

Färdigheter

 • Föreslå ändringar

  Föreslå adaptioner och revisioner av manuskript för författarna i syfte att göra manuset mer tilldragande för målgruppen.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Läsa manuskript

  Läsa ofullständiga eller fullständiga manuskript från nya eller erfarna författare.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Nätverka inom förlagsbranschen

  Nätverka med skribenter och andra aktörer inom förlagsbranschen, t.ex. förläggare, bokhandlare och arrangörer av litterära evenemang.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

 • Delta på bokmässor

  Delta på mässor och evenemang för att bli förtrogen med nya boktrender och träffa författare, förläggare och andra inom förlagsbranschen.

 • Välja ut manuskript

  Välja ut manuskript som ska publiceras. Avgöra om de speglar företagets policy.

 • Ge författare stöd

  Ge stöd och råd till författare under hela skapandeprocessen fram till dess att deras bok publiceras, och upprätthålla goda relationer med dem.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

Source: Sisyphus ODB