Yrke förmyndare

Förmyndare tillhandahåller juridiskt bistånd och stöd till barn, personer med psykisk funktionsnedsättning eller omyndiga äldre i deras privatliv. De kan förvalta egendom, hjälpa till med dagliga privatekonomiska frågor och tillgodose personens vårdbehov eller sociala behov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Familjerätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar familjerelaterade tvister mellan enskilda personer, t.ex. äktenskap, adoption av barn, partnerskap osv.

 • Rättsliga krav inom den sociala sektorn

  Lagstiftade krav och andra författningsregler inom den sociala sektorn.

 • Personlig utveckling

  Teknik och metoder för att utveckla människors medvetenhet, identitet, färdigheter och potential.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

Färdigheter

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Ge personcentrerad vård

  Behandla individer som partner vid planering, utveckling och bedömning av vård för att se till att den uppfyller deras behov. Placera dem och deras vårdare i centrum vid alla beslut.

 • Hjälpa till med frågor rörande personlig administration

  Hjälpa individer med administrativa aktiviteter såsom inköp, bankärenden eller betalning av räkningar.

 • Tala för socialtjänstbrukare

  Tala för socialtjänstbrukares räkning, med hjälp av kommunikationsfärdigheter och kunskap om relevanta områden, för att hjälpa dem som är mindre gynnade.

 • Bidra till att skydda människor från skada

  Använda etablerade processer och förfaranden för att bestrida och rapportera farligt, kränkande, diskriminerande eller utnyttjande beteende och praxis, så att arbetsgivaren eller den behöriga myndigheten uppmärksammas på sådant beteende.

 • Behålla brukarnas förtroende

  Etablera och bibehålla brukarens tillit och förtroende, kommunicera på ett lämpligt, öppet, korrekt och tydligt sätt samt vara ärlig och tillförlitlig.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Ge råd i personliga frågor

  Ge råd till personer i frågor som rör kärlek och giftermål, affärs- och karriärmöjligheter, hälsa och andra personliga aspekter.

Source: Sisyphus ODB