Yrke försäljare, förnybar energi

Försäljare (förnybar energi) bedömer kunders energibehov och arbetar för försäljning av förnybara energikällor. De gör reklam för leverantörer av förnybar energi och användning av förnybara energiprodukter samt kontaktar konsumenter för att öka försäljningen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • Solenergi

  Den energi som kommer från ljus och värme från solen och som kan utnyttjas som en förnybar energikälla med hjälp av olika tekniker, t.ex. den fotovoltaiska tekniken (PV) för elproduktion och solvärmetekniken (STE) för värmeproduktion.

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

Färdigheter

 • Informera kunder om energiförbrukningsavgifter

  Informera en energiförsäljares potentiella kunder om månadsavgifter som debiteras för energiförsörjningstjänster och eventuella tilläggsavgifter.

 • Informera om vindturbiner

  Ge organisationer och individer som söker alternativa energilösningar information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av vindturbiner, både vanliga och avsedda för bostäder, samt om vad man måste beakta när man överväger användning av vindturbintekniken.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Besvara anbudsförfrågningar

  Ta fram priser och dokument för de produkter som kunder kan köpa.

 • Utföra försäljningsanalys

  Granska försäljningsrapporter för att se vilka varor och tjänster som har respektive inte har sålt bra.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Informera om geotermiska värmepumpar

  Ge organisationer och individer som söker efter alternativa metoder för att förse byggnader med energi information om kostnader, fördelar och negativa aspekter av installation och användning av geotermiska värmepumpar för allmännyttiga tjänster, och faktorer som de bör ta hänsyn till när de överväger att köpa och installera geotermiska värmepumpar.

 • Informera om offentlig finansiering

  Informera kunder om de bidrag och finansieringsprogram som tilldelats av regeringen för småskaliga och storskaliga projekt på olika områden, till exempel främjande av förnybar energi.

 • Informera om solpaneler

  Tillhandahålla information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av solpaneler till organisationer och personer som söker alternativa metoder för energiförsörjning av anläggningar och bostäder samt information om vad man måste ta hänsyn till när man överväger köp och installation av ett solenergisystem.

 • Ge råd om energieffektivitet för värmesystem

  Ge kunder information och råd om hur man upprätthåller ett energieffektivt värmesystem i hemmet eller kontoret samt om möjliga alternativ.

 • Utföra kundbedömning

  Snabbt skapa en bild av kundernas personliga omständigheter, behov och preferenser.

Source: Sisyphus ODB