Yrke försäljningsadministratör

Försäljningsadministratörer hanterar försäljning, väljer leveranskanaler, utför order samt informerar kunder om utleveranser och procedurer. De kommunicerar med kunderna för att ta reda på saknade uppgifter och/eller ytterligare information.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäljningsverksamhet

  Leverans av varor, försäljning av varor och relaterade ekonomiska aspekter. Leverans av varor omfattar urval av varor, import och transport. Den ekonomiska aspekten inbegriper behandling av inköps- och försäljningsfakturor, betalningar m.m. Försäljning av varor innebär korrekt presentation och positionering av varorna i butiken enligt tillgänglighet, kampanjer och belysning.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

Färdigheter

 • Göra flera saker samtidigt

  Utföra flera arbetsuppgifter samtidigt medan du är medveten om de viktigaste prioriteringarna.

 • Bearbeta data

  Mata in information i ett system för datalagring och dataåtkomst med hjälp av bland annat skanning, manuell inskrivning via tangentbord eller elektronisk dataöverföring för att bearbeta stora mängder data.

 • Behandla ordersedlar med kundinformation

  Samla in, registrera och behandla kundernas namn, adresser och faktureringsinformation.

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Arbeta självständigt inom försäljning

  Utveckla de egna arbetssätten med liten eller ingen handledning. Sälja produkter, kommunicera med kunder och samordna försäljning på ett självständigt sätt. Själv ansvara för att dagliga arbetsuppgifter utförs.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Ge information

  Säkerställa att den givna informationen är av hög kvalitet och korrekt, beroende på typen av mottagare och sammanhang.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Utfärda försäljningsfakturor

  Ta fram fakturor över sålda varor eller tjänster innehållande styckpriser, summa och villkor. Slutföra orderbehandlingen av mottagna order via telefon, fax och internet och beräkna hur mycket kunden till slut ska betala.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Ge kunder orderinformation

  Tillhandahålla orderinformation till kunder via telefon eller mejl, ge tydlig information om priser, leveransdatum och möjliga förseningar.

Source: Sisyphus ODB