Yrke fabriksarbetare på sockerraffinaderi

Fabriksarbetare på sockerraffinaderi sköter och styr raffinaderiutrustning för produktion av sockerarter och relaterade produkter från råsocker eller andra råvaror såsom majsstärkelse.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemiska egenskaper hos socker

  Kemiska aspekter och sammansättning av socker för att ändra recept och ge kunder en njutningsupplevelse.

 • Enzymbearbetning

  Enzymbearbetningsmetoder som används vid livsmedelsproduktion samt i andra biotekniska industriprocesser.

 • Typer av socker

  Olika former av socker och stärkelse från olika råvaror. Skillnader i textur och söthetsgrad som erhålls med en uppmätt mängd av den raffinerade produkten.

Färdigheter

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Mäta raffineringsgrad hos socker

  Mäta raffineringsgrad hos socker.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • övervaka enhetlighet hos socker

  Övervaka att socker och centrifugerade produkter är enhetliga och uppfyller kvalitetsnormerna.

 • Sköta maskiner för utvinning av majsstärkelse

  Sköta maskiner för utvinning av majsstärkelse enligt lämpligt förfarande samt samla in utvunna element och glukos från processen.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • övervaka separationscentrifug

  Använda och övervaka separationscentrifuger.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Separera produkter i sockerindustrin

  Hantera produkter åtskilda av centrifugmaskiner såsom melass, sirap och sockerkristaller. Förpacka produkterna i olika behållare beroende på deras egenskaper.

 • Kontrollera livsmedelssäkerhet

  Utföra livsmedelssäkerhetskontroller för att se till att krav, föreskrifter och annan etablerad praxis för livsmedelstillverkning efterlevs.

Source: Sisyphus ODB