Yrke fabriksassistent

Fabriksassistenter bistår maskinoperatörer och produktmonteringsföretag. De rengör maskiner och arbetsområden. De ser till att förnödenheter och material fylls på efter behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Städmetoder

  Olika tekniker och verktyg som används för att rengöra olika typer av ytor för att uppnå en viss grad av renhet, t.ex. sopning, dammsugning, avfettning och våttorkning.

 • Industriverktyg

  Verktyg och utrustning som används för industriella ändamål, både kraft- och handverktyg, och deras olika användningsområden.

 • Rengöringsprodukter

  De ingredienser som används vid utarbetande av rengöringsprodukter samt deras egenskaper och risker.

Färdigheter

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Rengöra utrustning

  Utför rengöringsrutiner efter användning av utrustningen.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • Rengöra byggnadsgolv

  Rengöra golv och trappor i olika byggnader genom att sopa, dammsuga och skura dem enligt hygiennormer och organisatoriska standarder.

 • Rengöra ytor

  Desinficera ytor i enlighet med hygienstandarder.

Source: Sisyphus ODB