Yrke farmaceut, läkemedelsindustri

Farmaceuter (läkemedelsindustri) medverkar i forskning i och utarbetande av läkemedel. De utarbetar nya läkemedel, utför tester, säkrar kvalitet och säkerställer att läkemedel överensstämmer med bestämmelser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Toxikologi

  De negativa effekterna av kemikalier på levande organismer, deras dos och exponering.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Organisk kemi

  Kemiska egenskaper hos föreningar och ämnen som innehåller kol.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Oorganisk kemi

  Kemiska ämnen som inte innehåller kolväteradikaler eller kolväten.

 • Apotekslagstiftning

  De rättsliga och andra krav som rör utövandet av apoteksverksamhet.

 • Farmakognosi

  De fysiska, kemiska, biokemiska och biologiska egenskaperna hos läkemedel som har naturliga ursprung.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Läkemedelskemi

  De kemiska aspekterna av identifiering och syntetisk modifiering av kemiska enheter då de hänför sig till terapeutisk användning. Hur olika kemikalier påverkar biologiska system och hur de kan integreras i läkemedelsutvecklingen.

 • Farmakokinetik

  Kroppsinteraktionen med ett specifikt läkemedel efter administrering, mekanismerna för absorption och distribution och ämnets kemiska förändringar i kroppen.

 • Farmakoterapi

  Användning av läkemedel som används vid behandling av sjukdomar jämfört med kirurgisk behandling.

 • Läkemedelsteknik

  Läkemedelsteknik är den del av farmacin som omfattar teknisk utformning, utveckling, tillverkning och utvärdering av läkemedel och medicinska produkter.

Färdigheter

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

Source: Sisyphus ODB