Yrke fernissatillverkare

Fernissatillverkare hanterar utrustning och blandare för tillverkning av lacker genom smältning, blandning och upphettning av de nödvändiga kemiska ingredienserna i enlighet med specifikationerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Sköta lacktillverkningsutrustning

  Använda utrustning som smälter, kokar och blandar innehållsämnena i lack. De innehållsämnen som blandas är oftast gummi, nafta och oljor.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Avlägsna lacksediment

  Avlägsna sediment genom att pumpa upp lack genom filterpressen.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Väga lackingredienser

  Väga ingredienser såsom hartser så att ingredienserna överensstämmer med specifikationerna.

 • Justera brännarinställningar

  Justera värmen i brännaren genom att reglera termostaten till föreskriven temperatur för varje enskild produktspecifikation.

 • Mäta viskositet hos kemiska substanser

  Mäta de blandade ingrediensernas viskositet genom att använda en viskosimeter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Justera lackblandningar

  Justera blandade element för att ta fram färdigt lack genom att tillsätta olja när hartset blir flytande.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Flytta lack

  Överföra lack och förtunnare till reduceringstank med hjälp av pumpar.

Source: Sisyphus ODB