Yrke fernissatillverkare

Fernissatillverkare hanterar utrustning och blandare för tillverkning av lacker genom smältning, blandning och upphettning av de nödvändiga kemiska ingredienserna i enlighet med specifikationerna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Sköta lacktillverkningsutrustning

  Använda utrustning som smälter, kokar och blandar innehållsämnena i lack. De innehållsämnen som blandas är oftast gummi, nafta och oljor.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Avlägsna lacksediment

  Avlägsna sediment genom att pumpa upp lack genom filterpressen.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Väga lackingredienser

  Väga ingredienser såsom hartser så att ingredienserna överensstämmer med specifikationerna.

 • Justera brännarinställningar

  Justera värmen i brännaren genom att reglera termostaten till föreskriven temperatur för varje enskild produktspecifikation.

 • Mäta viskositet hos kemiska substanser

  Mäta de blandade ingrediensernas viskositet genom att använda en viskosimeter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Justera lackblandningar

  Justera blandade element för att ta fram färdigt lack genom att tillsätta olja när hartset blir flytande.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Flytta lack

  Överföra lack och förtunnare till reduceringstank med hjälp av pumpar.

Source: Sisyphus ODB