Yrke filmaskinoperatör

Filmaskinoperatörer förbereder och hanterar maskiner såsom bandfiler, kolvfiler och bänkfiler för att släta ut metall, trä eller plast genom precis bortskärning av små mängder av överflödigt material.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Delar av filmaskin

  De olika delarna, deras egenskaper och användningsområden, hos en maskin som används för att framställa och bearbeta metall, trä eller plast, t.ex. en konformig fil, inställningsskruv, mittplatta, adapter, filband, övre gejd, post, extra stöd och annat.

 • Kvalitets- och tidscykeloptimering

  Den mest optimala växel- eller cykeltiden och övergripande kvalitet på ett verktyg eller en maskin.

 • Filtyper

  Filtyper som används för att fila metall, trä eller plast, till exempel flatfilar, barrettefilar, fyrkantsfilar, rundspetsade filar och sammansatta rundade filar.

Färdigheter

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Sköta filmaskin

  Sköta en filmaskin som används för att jämna ut en metall-, trä- eller plastyta och avlägsna råkanter genom att tillämpa slipande maskinprocesser, övervaka och använda den i enlighet med föreskrifter.

 • Jämna till ytor efter gradning

  Kontrollera och jämna ut ytor av stål och metalldelar efter gradning.

 • Sköta maskinunderhåll

  Utföra regelbundet underhåll, eventuellt inklusive korrigeringar och ändringar, på en maskin eller ett maskinverktyg för att säkerställa att de förblir i ett korrekt produktivt tillstånd.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

Source: Sisyphus ODB