Yrke fiskkock

Fiskkockar ansvarar för tillagning och presentation av fiskrätter med hjälp av olika metoder. De kan även framställa såser och köpa in färsk fisk för sådana maträtter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Använda verktyg för att skära livsmedel

  Skära, skala och skiva produkter med hjälp av knivar, skal- eller skärverktyg eller utrustning i enlighet med riktlinjer.

 • Använda tekniker för livsmedelsberedning

  Använda tekniker för livsmedelsberedning, inbegripet urval, tvätt, kylning, skalning, marinering, förberedelse av dressingar och uppskärning av ingredienser.

 • överlämning av utrymmen för livsmedelsberedning

  Lämna köket i ett skick som uppfyller säkerhetsföreskrifterna, så att köket är färdigt för nästa skift.

 • Hålla rätt temperatur på köksutrustning

  Hålla rätt kylnivåer och förvara utrustningen vid rätt temperatur.

 • Filea fisk

  Stycka fisk eller fiskdelar till filéer och mindre bitar.

 • Värma mat

  Värma mat, t.ex. genom ångkokning, kokning eller vattenbad.

 • övervaka leverans av beställda köksgeråd

  Ta emot leverans av beställda köksgeråd och se till att allt finns med och är i gott skick.

 • Hålla arbetsmiljön säker och hygienisk

  Bevara hälsa, hygien, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen i enlighet med gällande bestämmelser.

 • Förvara råa livsmedel

  Lagerhålla råmaterial och andra livsmedel i enlighet med lagerinventeringsförfaranden.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Städa kök

  Säkerställa fortlöpande renhållning i fråga om beredning, produktion och förvaring i kök i enlighet med hygien-, säkerhets- och hälsobestämmelserna.

 • Arbeta i ett arbetslag inom hotellbranschen

  Att fungera tryggt inom en grupp inom hotellbranschen, där var och en har sitt eget ansvar för att nå ett gemensamt mål som är ett bra samspel med kunder, gäster eller medarbetare och deras belåtenhet.

 • Tillaga fisk och skaldjur

  Tillagning av fisk- och skaldjursrätter. Rätternas komplexitet beror på vilket urval av fisk och skaldjur som används och hur de kombineras med andra ingredienser vid beredning och tillagning.

 • Beställa varor

  Efterfråga produkter från relevanta leverantörer för att få lämpliga och lönsamma produkter att köpa.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Använda matlagningstekniker

  Använda matlagningstekniker såsom grillning, stekning, kokning, bräsering, pochering, bakning eller rostning.

 • Använda kulinariska dekorationstekniker

  Använda kulinariska dekorationstekniker, bl.a. garnering, dekorering, överdragning, glasering, presentation och uppdelning i portioner.

Source: Sisyphus ODB