Yrke fjäderspinnare

Fjäderspinnare använder olika typer av utrustning och maskiner för tillverkning av olika typer av fjädrar, inklusive blad-, spiral-, torsions-, klock-, spännings- och extensionsfjädrar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Fjädertyper

  Olika typer av fjädrar, t.ex. blad-, spiral-, torsions-, klock-, spännings- och förlängningsfjäder.

Färdigheter

 • Hantera spända metalltrådar på ett säkert sätt

  Hantera fabricerade dragna metalltrådar på ett säkert sätt genom att beräkna risker och faror till följd av trådarnas opålitliga karaktär på grund av fjäderkraft och motståndskraft.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Sköta fjädertillverkningsmaskin

  Sköta en metallbearbetningsmaskin avsedd för tillverkning av metallfjädrar, antingen genom varmlindning eller kallindning, genom att övervaka och använda maskinen i enlighet med föreskrifterna.

 • övervaka rörliga arbetsobjekt i en maskin

  Övervaka behandlingen av ett arbetsstycke i rörelse, t.ex. en bit metall eller trä som förs linjärt genom maskin för statisk tillverkning.

 • Forma metallspiraler

  Forma metallspiraler, oftast av stål, genom att linda dem kontinuerligt och regelbundet för att framställa metallfjädrar.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB