Yrke flisberedare

Flisberedare sköter maskiner som hackar trä i små bitar för användning i spånskivor, för vidare bearbetning till massa eller för användning utan vidare bearbetning. Träet matas in i maskinen och hackas eller krossas med hjälp av diverse mekanismer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Ställa in skärverktyg

  Justera skärverktygens skärmått och -djup. Justera höjden på arbetsbord och maskinarmar.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • övervaka flismaskin

  Övervaka inmatningen och rensa ut skräp ur flisutrustningen för att förebygga blockeringar och stopp och möjliggöra ett fritt materialflöde.

 • Vässa eggverktyg

  Fastställa oskarpa eggar på vassa verktyg eller någon defekt på eggen. Använda lämplig utrustning för att på ett säkert och effektivt sätt slipa verktyget. Underhålla och skydda slipade verktyg. Rapportera irreparabla fel till lämplig person.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda flismaskin

  Använda flismaskin genom att föra i långa stockar, stolpar och timmerstycken för att producerar träflis.

 • Köra flislastbil

  Köra flislastbil eller -skåpbil, varifrån maskinen vanligtvis styrs och manövreras. Använda fordonet för hämtning av behandlat trämaterial på skogsarbetsplatser.

 • Ansvara för förflyttning av timmer

  Välja ut timmer från lagring och samordna dess transport. Följa tidtabeller och produktionskrav.

Source: Sisyphus ODB