Yrke flygledarassistent

Flygledarassistenter upprätthåller den operativa tidsberäkningen under hela arbetsdagen för att kontrollera information från myndigheter. De strävar efter att garantera säkerhet, regelefterlevnad och effektivitet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

Färdigheter

 • Säkerställa säkerheten vid internationell luftfart

  Kommunicera med nationella och internationella organ för att säkerställa största möjliga effektivitet och säkerhet inom luftfart.

 • Ta fram NOTAM-meddelande för piloter

  Ta fram och föra in regelbundna NOTAM-meddelanden i informationssystemet som används av piloter; beräkna bästa möjliga användning av det tillgängliga luftrummet samt ge information om potentiella faror vid luftuppvisningar, VIP-flygningar och fallskärmshopp.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Följa flygplatsens säkerhetsrutiner

  Följa rutiner, policyer och lagstiftning om flygplatssäkerhet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda och för att garantera passagerarnas säkerhet.

 • Säkerställa att luftfartsdata är korrekta

  Säkerställa att publicerade luftfartsdata är korrekta, t.ex. landningsdiagram och radionavigeringshjälpmedel.

 • Analysera data för publikationer inom luftfartsområdet

  Samla in, redigera och framför allt analysera data från civila luftfartsmyndigheter och relaterade tjänster. Analysera data för att förbereda ändringar som ska införlivas i informationspublikationer inom luftfartsområdet.

Source: Sisyphus ODB