Yrke flygplanslastare

Flygplanslastare tar emot och returnerar passagerares bagage på flygplatsterminaler. De förbereder och sätter fast bagagekvitton, staplar bagage på vagnar eller transportband och kan även återlämna bagage till ägare mot bagagekvitto.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Ställa i ordning ramper på flygplats

  Ställa i ordning ramper på flygplats och assistera vid åtgärder för förvaring av bagage och utrustning på flygplan.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • övervaka kundsäkerheten på plattan

  Övervaka passagerarnas säkerhet på plattan och i rampområdet under ombordstigning och avstigning samt assistera passagerarna vid behov.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Arbeta i ett logistikteam

  Arbeta ansvarsfullt inom ett logistikteam, där varje medarbetare fyller en funktion avsedd att öka gruppens övergripande effektivitet.

 • Bibehålla jämvikten i transportsätt

  Bibehålla balans och viktfördelning inom transportmedlet (fartyg, luftfartyg, tåg, vägfordon osv.). Säkerställa att passagerar- och lastfördelningen inte hindrar rörligheten för transportsättet.

 • Följa flygplatsens säkerhetsrutiner

  Följa rutiner, policyer och lagstiftning om flygplatssäkerhet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda och för att garantera passagerarnas säkerhet.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Köra gaffeltruck

  Köra en gaffeltruck, dvs. ett fordon med ett utsprång som används för att lyfta och transportera tunga laster.

 • Säkerställa en effektiv bagagehantering

  Åstadkomma en effektiv bagagehantering med minsta möjliga tids- och arbetsinsats eller kostnadsresurser.

 • överföra bagage

  Överföra gods och bagage till andra utgångar, andra flygbolag och passagerare i god tid och på ett säkert sätt.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Följa etisk uppförandekod för transporttjänster

  Utföra transporttjänster i enlighet med vedertagna principer om vad som är rätt och fel. Dessa inbegriper principer om rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

Source: Sisyphus ODB