Yrke flygplatskontrollant

Flygplatskontrollanter kommunicerar med passagerare för att säkerställa smidig förflyttning mellan olika områden på flygplatser i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser. De genomför kroppsvisitationer på passagerare samt kontrollerar deras personlegitimation och bagage för att garantera säkerheten och förhindra olaglig verksamhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Föreskrifter för flygplatssäkerhet

  Känna till säkerhetsbestämmelser och anvisningar för flygplatssäkerhet.

 • Olagliga ämnen

  Förbjudna ämnen som inte kan transporteras från ett område till ett annat, eller transporteras av en enskild person, samt dessa ämnens egenskaper och hanteringsvillkor.

Färdigheter

 • Utföra säkerhetskontroller

  Övervaka och inspektera individers väskor eller personliga föremål för att säkerställa att individerna inte utgör något hot och att de beter sig enligt lagar och förordningar.

 • Utföra säkerhetskontroll på flygplatser

  Övervaka flödet av passagerare genom säkerhetskontrollpunkten och underlätta korrekt och effektiv hantering av passagerare; kontrollera bagage och last i enlighet med säkerhetskontrollrutiner.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Kontrollera officiella handlingar

  Kontrollera en persons officiella handlingar, t.ex. körkort och ID-kort, för att se till att lagstiftning efterlevs samt för att identifiera och bedöma individer.

 • Säkerställa att flygplatsens säkerhetsbestämmelser följs

  Säkerställa att flygplatsens säkerhetsbestämmelser följs innan ombordstigning på flygplan äger rum.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Rapportera säkerhetsincidenter på flygplats

  Sammanställa fullständiga rapporter om säkerhetsincidenter på flygplatsen, t.ex. kvarhållande av störande passagerare, beslag av bagage eller skada på flygplatsens egendom.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Kontrollera resehandlingar

  Kontrollera biljetter och resehandlingar, tilldela platser och anteckna resenärernas matönskemål.

 • Genomföra kroppsvisitering

  Genomföra kroppsvisiteringar på individer för att säkra att det inte finns några olagliga eller farliga föremål dolda på deras kropp, på ett lämpligt sätt i enlighet med bestämmelserna.

 • Använda röntgenmaskiner

  Hantera röntgenapparater för att kontrollera resväskor eller lådor.

 • Utföra säkerhetsinspektioner på flygplatser

  Utföra inspektioner på flygplatser för att uppnå högsta säkerhet; se till att utrustningen används och underhålls på ett lämpligt sätt, och se till att personalen arbetar så säkert som möjligt.

 • Utföra kroppsvisitering

  Undersöka besökare genom kroppsvisitering, i syfte att upptäcka vapen eller olagliga ämnen.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

Source: Sisyphus ODB