Yrke folkbokföringshandläggare

Folkbokföringshandläggare samlar in och registrerar födslar, äktenskap, registrerade partnerskap och dödsfall.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Registrera dödsfall

  Kontrollera om angivelsen av dödsorsaken är i ordning. Ställ frågor till en närstående till den avlidna personen, t.ex. en familjemedlem, för att fylla i dödsattesten med erhållen information.

 • Förrätta vigsel

  Förrätta vigslar på ett sätt som är förenligt med traditionella och rättsliga bestämmelser och som uppfyller parets önskemål, se till att vigseln är officiell genom att tillhandahålla nödvändig dokumentation och se till att vigselintyg undertecknas samt fullgöra rollen som vigselförrättare.

 • Kontrollera officiella handlingar

  Kontrollera en persons officiella handlingar, t.ex. körkort och ID-kort, för att se till att lagstiftning efterlevs samt för att identifiera och bedöma individer.

 • Uppträda diskret

  Vara diskret och inte dra till sig uppmärksamhet.

 • Registrera födsel

  Fråga föräldrarna och föra in den information som erhållits i födelseattesten.

 • Granska handlingar

  Granska handlingar för att se till att informationen i dem är korrekt och konsekvent.

 • Förrätta registrering av partnerskap

  Intervjua par för att ta reda på om de är rättsligt kapabla att ingå civilt partnerskap och fylla i de formella underrättelserna.

Source: Sisyphus ODB