Yrke fordonsmontör, fordonsdelar

Fordonsmontörer (fordonsdelar) monterar delar och komponenter av motorfordon. De använder handverktyg och eldrivna verktyg för anslutning av ledningar och kablar samt för att placera och justera delar. De förbereder även programmerbara enheter eller robotar. De testar elektriska aggregat och utrustning samt granskar enskilda delar för funktionsfel. De kontrollerar kvaliteten på de aggregat som används för att se till att normerna efterlevs och specifikationerna iakttas.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Elektromekanik

  Teknikprocesser som kombinerar elektrisk och mekanisk teknik inom elektromekaniska tillämpningar i anordningar som kräver el för att skapa mekaniska rörelser eller utrustning som genererar el genom mekaniska rörelser.

 • Motorfordonsmekanik

  Det sätt på vilket energikrafter samverkar och påverkar komponenter i motorfordon såsom bilar, bussar, fordon för personer med begränsad rörlighet och andra motordrivna fordon. 

Färdigheter

 • Montera elektroniska enheter

  Montera och underhålla elektroniska komponenter och elektroniska kretsar.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Montera elektriska komponenter

  Montera strömbrytare, elektriska reglage, kretskort och andra elektriska komponenter för hand och med lödningsutrustning.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda motordrivna verktyg

  Använda motordrivna pumpar. Använda handverktyg eller motordrivna verktyg. Använda reparationsverktyg eller säkerhetsutrustning.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

Source: Sisyphus ODB