Yrke formgivare av lädervaror

Formgivare av lädervaror ansvarar för den kreativa processen för lädervaror. De analyserar modetrender, följer marknadsforskning, prognostiserar behov, planerar och utarbetar kollektioner, skapar koncept och tar fram kollektionslinjer. De framställer även provmodeller, skapar prototyper eller prov för presentation och gör reklam för koncept och kollektioner. Under utarbetande av kollektionen fastställer de stämnings- och koncepturval, färgpaletter och material samt upprättar ritningar och skisser. De identifierar de olika materialen och komponenterna och definierar konstruktionsspecifikationerna. De samarbetar med det tekniska teamet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

 • Skodesign

  Projekt för skapande av skor, med början från inspiration till teknisk konstruktion och tillverkning, genom att följa flera steg. De senaste trenderna i fråga om material, komponenter, processer och koncept för skor.

 • Planering av marknadsföring av skor och läderartiklar

  De principer och metoder som används för att skapa en marknadsföringsplan och bestämma hur ett företag på bästa sätt kan positionera sig i förhållande till sina konkurrenter, med hänsyn tagen till särdragen av marknaden för skodon och lädervaror. 

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Ergonomi vid design av skor och läderartiklar

  De principer som används vid utformningen av olika typer av skor och lädervaror för rätt atomiska och ergonomiska proportioner och mått.

Färdigheter

 • Skapa stämningsplank

  Skapa stämningsplank till mode- eller inredningskollektioner genom att samla in olika källor till inspiration, förnimmelser, trender och texturer samt diskutera med de personer som är involverade i projektet så att kollektionernas form, design, färg och allmänna genre passar i sammanhanget eller med det relaterade konstnärliga projektet.

 • Tänka innovativt inom skobranschen och läderartikelbranschen

  Innovera och skapa inom sko- och läderartikelbranschen. Utvärdera nya idéer och koncept för att omvandla dem till säljbara produkter. Använda entreprenörstänkande i samtliga stadier av produkt- och processutvecklingen för att hitta nya affärsmöjligheter inom de berörda marknaderna.

 • Ta fram marknadsföringsplaner för skor och läderartiklar

  Ha förmåga att utarbeta marknadsföringsplaner och riktlinjer för företagets marknadsföringsstrategier samt identifiera potentiella marknader och genomföra kampanjer för att marknadsföra företagets skoprodukter.

 • Göra skisser för läderartiklar

  Kunna använda olika skiss- och teckningstekniker, bland annat konstnärlig representation, för hand eller med hjälp av dator, med kännedom om proportioner och perspektiv, för att skissa upp och rita lädervaror på ett korrekt sätt, både som plana 2D-bilder eller i form av 3D-volymer. Kunna utarbeta specifikationsblad med närmare uppgifter om material, komponenter och tillverkningsbehov.

 • Tillämpa modetrender på skor och läderartiklar

  Kunna hålla sig à jour med de senaste stilarna, gå på modevisningar och läsa modemagasin och manualer, analysera tidigare och aktuella modetrender inom områden som skor, lädervaror och kläder. Använda analytiskt tänkande och kreativa modeller för att på ett systematiskt sätt tolka den kommande utvecklingen i fråga om mode och livsstil.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Tillämpa utvecklingsprocesser inom skodesign

  Förstå konsumenternas behov och analysera modetrenderna. Innovation och utveckling av skodon ur estetisk, funktionell och teknisk synvinkel med hjälp av ett brett spektrum av metoder och tekniker, val av material, komponenter och lämplig teknik, anpassning av nya koncept till tillverkningskrav och omvandling av de nya idéerna till säljbara och hållbara produkter för massproduktion eller kundanpassad produktion. Förmedla de nya designerna och idéerna visuellt.

 • Genomföra en marknadsföringsplan för skor

  Genomföra marknadsföringsplaner i enlighet med företagets specifikationer och som överensstämmer med marknadsefterfrågan.

 • Skapa kollektioner av läderartiklar

  Omvandla idéer och koncept för design av lädervaror till prototyper och slutligen en produktkollektion. Analysera och kontrollera designlösningarna ur olika synvinklar, t.ex. funktionalitet, estetik, prestanda och tillverkningsmöjligheter. Hantera utvecklingsprocessen för alla prototyper för lädervaror för att tillgodose kundernas behov och uppnå en korrekt balans mellan kvalitet och produktionskostnader.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

Source: Sisyphus ODB