Yrke formpressare, skiktträ

Formpressare (skiktträ) arbetar med industriella formpressar för att skära ved till önskad form. Formpressarna har ett styrhuvud som rör sig upp och ned över träet för att reglera snittdjupet. Moderna industriella formpressar för industriellt bruk är oftast datorstyrda för mycket fina och jämna resultat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sågtekniker

  Olika sågtekniker för användning av både manuella och elektriska sågar.

 • Träbearbetning

  Etapper av bearbetning av trä för tillverkning av träprodukter samt typer av maskiner som används för dessa processer såsom för torkning, formning, montering och ytbehandling.

 • Träsågningsmetoder

  Olika sätt att skära i trä, tvärs över fibrerna eller parallellt med dem, och radiellt eller tangentiellt mot kärnan. Beteendet hos olika träskärningar under olika omständigheter och den optimala skärningen för ett visst ändamål. Träets särskilda egenskaper, t.ex. kvisthål eller defekter.

 • Skärtekniker

  Olika typer av skärtekniker, t.ex. med hjälp av programvara eller mekanik, som styr skärningsprocesser via laser, sågning, fräsning osv.

 • Sågbladstyper

  Typer av skärblad som används för sågning, till exempel bandsågblad, kapsågblad, cirkelsågblad m.fl., tillverkade av verktygsstål, karbid, diamant eller annat material.

Färdigheter

 • Använda träfräs

  Hantera automatiserade eller icke-automatiserade träfräsar för industriellt bruk, där ett fräshuvud som rör sig över träkärnan går upp och ner för att reglera inskärningsdjupet.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Bearbeta trä

  Manipulering av träets egenskaper, form och storlek.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Skapa beskärningsplan

  Utarbeta planer för att visa hur materialet kommer att beskäras till funktionella delar för att minimera förlusten av material.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Ställa in skärverktyg

  Justera skärverktygens skärmått och -djup. Justera höjden på arbetsbord och maskinarmar.

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

 • Byta ut sågblad på maskin

  Byta ut det gamla sågbladet på en sågmaskin mot ett nytt genom att ta bort spånborsten, ta bort den främre bladgejden, lossa på bladspänningen och avlägsna bladet. Montera och installera ett nytt blad genom att sätta tillbaka den främre bladgejden, installera spånborsten, sätta tillbaka bladhöljet och justera bladspänningen.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

Source: Sisyphus ODB