Yrke forskarassistent, högskola

Forskarassistenter (högskola) bedriver akademisk forskning åt det universitet eller den högskola som de arbetar vid. De kan bistå universitetslärare som de är anknutna till (överordnad) i forskningsverksamhet eller bedriva egen forskning i anknytning till universitetslärarens studieområde.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Förfaranden vid högskolor

  Ett universitets inre funktioner, till exempel strukturen av relevant utbildningsstöd och förvaltning, policyer och förordningar.

Färdigheter

 • Bedriva akademisk forskning

  Planera akademisk forskning genom att formulera forskningsfrågan och bedriva empirisk forskning eller litteraturforskning för att undersöka sanningen i forskningsfrågan.

 • Skriva vetenskapliga artiklar

  Presentera hypotesen, resultaten och slutsatserna av din vetenskapliga forskning inom ditt sakområde i en professionell publikation.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Använda databehandlingsteknik

  Samla in, bearbeta och analysera relevanta data och uppgifter, lagra och uppdatera data på rätt sätt samt illustrera siffror och data med hjälp av grafer och statistiska diagram.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Diskutera forskningsförslag

  Diskutera förslag och projekt med forskare, besluta om resurser som ska fördelas och huruvida man ska gå vidare med studien.

 • Skriva forskningsförslag

  Syntetisera och upprätta förslag som syftar till att lösa forskningsproblem. Ange utkast till förslagets bakgrund och mål, den beräknade budgeten, riskerna och effekterna. Dokumentera framstegen och den senaste utvecklingen i ämnet och studieområdet.

 • Utveckla vetenskapliga teorier

  Formulera vetenskapliga teorier som bygger på empiriska observationer, insamlade data och teorier av andra forskare.

 • Arkivera vetenskaplig dokumentation

  Spara dokument, t.ex. protokoll, analysresultat och vetenskapliga data, med hjälp av arkiveringssystem som möjliggör forskare och ingenjörer att använda metoder och resultat från tidigare studier i sin forskning.

Source: Sisyphus ODB