Yrke forskarassistent

Forskarassistenter är universitetsstuderande eller nyutexaminerade som är tillfälligt anställda vid ett universitet eller en högskola för undervisningsrelaterat arbete. De bistår universitetsläraren, lektorn eller läraren i den specifika kurs som de ansvarar för vid förberedelse av föreläsningar och prov, betygsättning av uppsatser och prov samt ledning av genomgångs- och återkopplingsmöten med studenter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden vid högskolor

  Ett universitets inre funktioner, till exempel strukturen av relevant utbildningsstöd och förvaltning, policyer och förordningar.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

Färdigheter

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Assistera föreläsare

  Bistå föreläsaren eller professorn genom att utföra flera uppgifter på utbildningsområdet, bland annat genom att hjälpa till med att förbereda lektioner eller att betygsätta studenterna. Stödja professorn med akademisk och vetenskaplig forskning.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Ha ansvar för praktiska kurser

  Förbereda innehållet och det material som krävs för praktiska lektioner, förklara de tekniska begreppen för studenter, svara på deras frågor och regelbundet utvärdera deras framsteg.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

Source: Sisyphus ODB