Yrke forskare, tanatologi

Forskare (tanatologi) forskar i död och döende inom olika vetenskapliga områden såsom psykologi, sociologi, fysiologi och antropologi. De bidrar till ökade kunskaper om olika aspekter av döden, till exempel psykologiska fenomen som upplevs av döende personer och av deras närstående.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Sociologi

  Gruppbeteende och gruppdynamik, samhälleliga tendenser och influenser, mänsklig migration, etnicitet, kulturer och deras historia och ursprung.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Tanatologi

  Det tvärvetenskapliga studiet av döden och de döende.

 • Antropologi

  Studie av människors utveckling och beteende.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

Färdigheter

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Samla in data

  Hämta exporterbara data från flera olika källor.

 • Fastställa forskningsområden

  Fastställa frågor på det sociala, ekonomiska eller politiska planet för att utforska dem och bedriva forskning om dem.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Identifiera syftet med en analys

  Identifiera kundens behov och välja ut lämpliga analysmetoder som kommer att passa ett visst syfte, t.ex. kvalitetssäkring, processutveckling eller processförbättring, produktion och vetenskaplig forskning.

 • Utveckla vetenskapliga teorier

  Formulera vetenskapliga teorier som bygger på empiriska observationer, insamlade data och teorier av andra forskare.

 • Skriva vetenskapliga artiklar

  Presentera hypotesen, resultaten och slutsatserna av din vetenskapliga forskning inom ditt sakområde i en professionell publikation.

Source: Sisyphus ODB