Yrke forskare, textil, läder och fotbeklädnad

Forskare, textil, läder och fotbeklädnad kombinerar kunskaper om materialvetenskap, kemi, fysik, processteknik, ledning och teknik för att bidra till framtida innovationer inom textil, beklädnad, läder och skor. De samarbetar i sektorsövergripande projekt för att kombinera resultat från en rad olika vetenskapliga områden för produktutveckling.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Textilmaterial

  Ha goda kunskaper om egenskaperna hos olika textilmaterial.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Utmaningar för textilindustrin

  Effektivitetsmål och miljöproblem till följd av utmaningarna inom textilindustrin.

 • Forskning och utveckling inom textilindustrin

  Utveckling av nya koncept med hjälp av vetenskapliga och andra metoder för tillämpad forskning.

 • Hälsa och säkerhet inom textilindustrin

  Kraven, reglerna och tillämpningarna för hälso- och säkerhetsåtgärder inom textilindustrin.

Färdigheter

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Bedöma textiliers egenskaper

  Bedöma textilier och deras egenskaper för att tillverka produkter som uppfyller specifikationerna.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • övervaka utvecklingen inom textiltillverkning

  Hålla sig à jour med den senaste utvecklingen när det gäller textiltillverkning och bearbetning av textilier.

 • Utföra undersökningar gällande designtrender

  Utföra undersökningar om nuvarande och framtida utvecklingar och trender inom design och egenskaperna inom relevanta målmarknader.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Upprätthålla arbetsstandarder

  Upprätthålla arbetsstandarder för att förbättra och erhålla nya färdigheter och arbetsmetoder.

 • Utföra kemiska experiment

  Utföra kemiska experiment för att testa olika produkter och ämnen för att dra slutsatser om produktens bärkraft och reproducerbarhet.

 • Testa textiliers fysiska egenskaper

  Utvärdering av textiliers fysiska egenskaper med hjälp av testmetoder, normalt i enlighet med en standard; det inkluderar fiberidentifiering och felsökning.

 • Använda teknik för appreteringsmaskiner

  Använda teknik för appreteringsmaskiner som möjliggör beläggning eller laminering av tyger.

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Göra experiment för att öka produktionen

  Hantering av utvidgningsprocesser och experiment för utveckling av nya produkter eller förbättring av befintliga produkter och efterföljande överföring till huvudanläggningen.

Source: Sisyphus ODB