Yrke forskningsingenjör, metallurgi

Forskningsingenjörer (metallurgi) medverkar i utvinning av användbara metaller från malm och återvinningsbart material. De studerar egenskaperna hos metall såsom korrosion och utmattning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metallformningstekniker

  Olika tekniker och metoder, t.ex. smide, pressning, prägling, valsning osv., som används i formningsprocessen vid tillverkning av metallprodukter.

 • ädelmetallegeringar

  Typer av material som består av två eller flera metaller eller icke-metaller.

 • Bearbetning av ädelmetaller

  Olika bearbetningsmetoder för ädelmetaller såsom guld, silver och platina.

 • ädelmetaller

  Typer av sällsynta metaller som förekommer naturligt och har ett högt ekonomiskt värde.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

 • Bearbetning av icke-järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för icke-järnhaltiga metaller och legeringar såsom koppar, zink och aluminium.

 • Kemitekniker vid metallframställning

  Kemiska metoder och tekniker som används vid metallproduktion.

 • Bearbetning av järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för järn och järnhaltiga legeringar som stål, rostfritt stål och tackjärn.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

 • Metaller och metallmalmer

  De erbjudna metallerna och metallmalmerna, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

Färdigheter

 • Preparera prover för testning

  Ta och preparera prover för testning, kontrollera hur representativa de är; undvik partiskhet och eventuella risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontamination. Tillhandahåll tydlig numrering, märkning och registrering av provuppgifterna, för att säkerställa att resultaten korrekt kan jämföras med originalmaterialet.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Bearbeta metall

  Bearbeta metallens egenskaper, form och storlek.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Utföra strukturella analyser inom metallurgi

  Genomföra detaljerade analyser relaterade till forskning om och testning av nya metallprodukter.

 • Arbeta i metallframställningsteam

  Kunna arbeta säkert inom en metallframställningsteam där var och en fyller en roll men alla sätter den totala effektiviteten framför individuell vikt.

 • Foga samman metalldelar

  Foga samman metallbitar med hjälp av löd- och svetsmaterial.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Bedöma olika metallsorters lämplighet för specifika användningsområden

  Bedöma olika metallers- och legeringars fysiska och strukturella egenskaper och analysera hur materialen uppträder under olika omständigheter.

 • Utveckla nya installationer

  Utformning och utveckling av nya anläggningar och installationer, utförande av genomförbarhetsstudier.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

Source: Sisyphus ODB