Yrke fotbollstränare

Fotbollstränare tränar amatör- eller professionella fotbollslag som kan bestå av både ungdomar och vuxna. Fotbollstränare utarbetar och förverkligar träningsplaner och förbättrar eller upprätthåller spelarnas fysiska form, spelteknik och taktiska kunskaper. De förbereder sitt lag för tävlingar och väljer ut spelare och taktik för matcher. Vid matcher kan tränare ge instruktioner från sidan av planen och ansvara för byte av spelare. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fotboll

  Regler för och olika former av sporten, fotbollstekniker samt defensiv och offensiv taktik som bollinnehav, kontring, press och markering.

Färdigheter

 • Planera program för idrottsträning

  Ge deltagarna ett lämpligt aktivitetsprogram för att stödja framsteg med den sakkunskap som krävs inom den fastställda tiden, med beaktande av relevant vetenskaplig och idrottsspecifik kunskap.

 • Coacha under en idrottstävling

  Stödja individer eller grupper under en idrottstävling, ge dem råd om hur de kan förbättra sina prestationer och ge dem så mycket stöd som behövs för att förbättra deras chanser till framgång i tävlingen. Detta inbegriper att genomföra byten i lagidrotter.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Motivera idrottsutövare

  På ett positivt sätt främja idrottsutövarnas och deltagarnas inre motivation att utföra de uppgifter som krävs för att de ska kunna uppfylla sina mål och överträffa sina nuvarande färdigheter och sin förståelse.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Organisera träning

  Göra de förberedelser som krävs för att genomföra en träningssession. Tillhandahålla utrustning, material och övningsmaterial. Se till att träningen fungerar smidigt.

 • Välja taktik för en fotbollsmatch

  Avgöra hur en enskild person eller grupp ska ta sig an en match ur ett taktiskt perspektiv, välja en taktik såsom fokus på bollinnehav eller fokus på kontringar, och välja en laguppställning.

 • Genomföra träningsprogram för idrott

  Övervaka ett idrottsträningsprogram riktat till enskilda personer eller grupper genom att följa träningsplanen, ge instruktioner om hur övningar ska genomföras och ge prestationsåterkoppling ur teknisk och taktisk synvinkel.

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Anpassa undervisning till målgruppen

  Undervisa eleverna på det lämpligaste sättet beroende på undervisningens kontext eller åldersgrupp, t.ex. i en formell eller informell undervisningsmiljö, eller undervisa vuxna på annat sätt än barn.

 • Utöva idrott

  Träna eller öva under ledning av sport- och idrottsledare eller professionella coacher i syfte att utveckla färdigheter, förbättra den fysiska konditionen eller träna inför tävlingar.

 • Instruera i idrott

  Tillhandahålla lämpliga tekniska och taktiska instruktioner med koppling till den berörda idrotten och med hjälp av varierade och sunda pedagogiska perspektiv som tillgodoser deltagarnas behov och uppnår de önskade målen. Detta kräver kommunikativa färdigheter samt en förmåga att förklara, visa, modellera, ge återkoppling, ställa frågor och korrigera.

Source: Sisyphus ODB