Yrke fotograf

Fotografer tar bilder med digitala kameror eller filmkameror med tillbehör. Fotografer kan utveckla egna negativ eller använda programvara för att framställa färdiga bilder och tryck.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Sätta upp fotoutrustning

  Välja den bästa positionen och orienteringen för kameran för att fånga scenen, tillsammans med annan nödvändig utrustning.

 • Skapa artificiellt ljus

  Skapa och installera artificiella ljuskällor med blixtlampor, skärmar och reflektorer.

 • Välja ut foton

  Granska bilder och välja ut de bästa.

 • Utveckla visuella element

  Föreställa sig och använda visuella element som linje, rymd, färg och massa för att uttrycka känslor eller idéer.

 • Testa fotoutrustning

  Testa fotoutrustning, verktyg och tillbehör.

 • Skapa digitala bilder

  Skapa och bearbeta tvådimensionella och tredimensionella digitala bilder som visar animerade objekt eller illustrerar en process med hjälp av datoranimeringar eller modelleringsprogram.

 • Använda en kamera

  Ta rörliga bilder med en kamera. Använda kameran skickligt och säkert för att erhålla högkvalitativt material.

 • Välja fotoutrustning

  Välja ut lämplig fotoutrustning och bakgrundsegenskaper samt anpassa den efter teman, material och förhållanden.

 • Utveckla en konstnärlig ram

  Utveckla ett särskilt ramverk för research, skapande och slutförande av konstnärligt arbete.

 • Välja ut tillbehör för fotoarbete

  Välja ut lämpliga tillbehör som passar miljön i fotoarbetet, oavsett om arbetet är stationärt eller mobilt. Se till att vara beredd att fotografera det önskade motivet.

 • Skaffa fotorättigheter

  Skaffa rättigheter för användning av bilder genom bildbyråer.

 • Fastställa bildkomposition

  Fastställa bildkomposition samt välja ut och justera motiv, utrustning och belysning för att uppnå önskade effekter.

 • Underhålla fotoutrustning

  Utföra underhåll på fotografisk utrustning för att hålla den i gott skick.

 • Förbereda kameror

  Placera kameror och förbereda dem för användning.

Source: Sisyphus ODB