Yrke fotografilärare

Fotografilärare undervisar elever i olika fototekniker såsom (grupp)porträtt, natur, resor, makro, undervattensfotografi, svartvitt, panorama, rörelse, etc. De ger elever en överblick över fotografins historia, men är främst inriktade på ett praktiskt tillvägagångssätt i sina kurser, där de hjälper eleverna att experimentera med och behärska olika fototekniker och uppmuntrar dem att utveckla en egen stil. De övervakar elevernas framsteg och anordnar utställningar för att visa upp elevernas arbete för allmänheten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Objektiv

  De typer av objektiv som används för fotografiska ändamål, som t.ex. teleobjektiv, med en större brännvidd och lägre refraktionsvinklar för en förstorad vy, och bredare objektiv med kortare brännvidd och högre refraktionsvinklar för en bredare vy.

 • Fotografiska framkallningsmetoder

  Tekniker för att framkalla fotografisk film, till exempel kromogen positiv, Kodachrome och autotyp.

 • Ljustekniker

  Egenskaperna hos de tekniker som används för att skapa atmosfär och effekt i kamera eller på scenen, den utrustning som krävs och lämplig installation för användning.

Färdigheter

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Sätta upp fotoutrustning

  Välja den bästa positionen och orienteringen för kameran för att fånga scenen, tillsammans med annan nödvändig utrustning.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Fastställa bildkomposition

  Fastställa bildkomposition samt välja ut och justera motiv, utrustning och belysning för att uppnå önskade effekter.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Välja fotoutrustning

  Välja ut lämplig fotoutrustning och bakgrundsegenskaper samt anpassa den efter teman, material och förhållanden.

 • Samråda med elever om utbildningsinnehåll

  Ta hänsyn till elevernas åsikter och preferenser vid utarbetandet av utbildningsinnehåll.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Hjälpa elever med utrustning

  Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Underhålla fotoutrustning

  Utföra underhåll på fotografisk utrustning för att hålla den i gott skick.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Välja ut foton

  Granska bilder och välja ut de bästa.

Source: Sisyphus ODB