Yrke fotojournalist

Fotojournalister arbetar med alla typer av nyhetshändelser genom att ta informativa foton. De berättar historier genom att ta, redigera och presentera bilder för tidningar, tidskrifter, tv och andra medier.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Intervjutekniker

  Tekniker för att erhålla information från människor genom att ställa rätt frågor på rätt sätt och få dem att känna sig bekväma.

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Pressetiska regler

  Riktlinjer för hur man hanterar och rapporterar om integritet, barn och dödsfall i enlighet med standarden om opartiskhet och andra normer.

 • Fotografi

  Konstutövning som utgörs av att skapa estetiskt tilltalande bilder genom att registrera ljus eller elektromagnetisk strålning.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

Färdigheter

 • Knyta kontakter för att upprätthålla ett nyhetsflöde

  Knyta kontakter för att upprätthålla ett flöde av nyheter, till exempel polisen och räddningstjänsten, lokalfullmäktige, intressegrupper, hälso- och sjukvårdsfonder, pressekreterare från olika organisationer, allmänheten osv.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Följa etiska uppförandekoder för journalister

  Följa etiska uppförandekoder för journalister, till exempel yttrandefrihet, rätt till genmäle, objektivitetskravet och andra regler.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Hålla sig uppdaterad med sociala medier

  Hålla jämna steg med trender och människor på sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Välja fotoutrustning

  Välja ut lämplig fotoutrustning och bakgrundsegenskaper samt anpassa den efter teman, material och förhållanden.

 • Sätta upp fotoutrustning

  Välja den bästa positionen och orienteringen för kameran för att fånga scenen, tillsammans med annan nödvändig utrustning.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Följa nyheterna

  Följa aktuella händelser inom politik, ekonomi, samhälle, kultur och idrott samt internationellt.

 • Välja kamerabländare

  Justera bländare, slutarhastigheter och kamerafokus.

 • Delta i redaktionsmöten

  Delta i möten med redaktörers- och journalistkollegor för att diskutera möjliga ämnen och fördela uppgifterna och arbetsbördan.

 • Bedöma texter efter återkoppling

  Redigera och anpassa verk efter kommentarer från kolleger och förlag.

 • Skriva mot en deadline

  Planera och respektera snäva tidsfrister, särskilt inom teater-, video- och radioprojekt.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

Source: Sisyphus ODB