Yrke fotoniktekniker

Fotoniktekniker samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av fotoniska system eller komponenter, oftast i form av optisk utrustning såsom lasrar, linser och fiberoptisk utrustning. Fotoniktekniker framställer, provar, installerar och kalibrerar optisk utrustning. De läser tekniska skisser och andra tekniska ritningar för att utarbeta provnings- och kalibreringsrutiner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Optikkomponenter

  Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

 • Laserinstrument

  Produkter som kan alstra ljus genom optisk förstärkning av stimulerad elektromagnetisk strålning såsom gaslasrar, solid state-lasrar, fiber-, foton- och halvledarlasrar. Den rumsliga och tidsmässiga enhetligheten av lasrar möjliggör ljuskoncentration på en plats såsom i laserpekare, samt ljusets koncentration i tiden så att ljus kan produceras på mycket kortare tid än annat ljus och även kan avge en enda ljusfärg.

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Optoelektronik

  Del av elektronik och optik avsedd för undersökning och användning av elektroniska anordningar som detekterar och kontrollerar ljus.

 • Optikteknik

  Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.

 • Standarder för optisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

 • Brytkraft

  Brytkraft eller optisk kraft är den grad i vilken ett optiskt system, till exempel en lins, konvergerar eller divergerar ljus. Divergerande linser har en negativ brytkraft, medan konvergerande linser har en positiv brytkraft.

 • Fotonik

  Vetenskapen om och tekniken för att generera, styra och detektera ljuspartiklar. Vetenskapen utforskar företeelser och tillämpningar där ljus används för att överföra eller bearbeta information eller fysiskt förändra material.

Färdigheter

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Använda optisk monteringsutrustning

  Installera och sköta optisk utrustning för bearbetning eller montering, till exempel optiska spektrumanalysatorer, eldrivna sågar, lasrar, färgbindare, lödkolvar och trådförbindare.

 • Montera optoelektronik

  Preparera, konstruera och montera optroniska komponenter och system, såsom lasrar och bildsystem, med hjälp av lödning, mikrotillverkning och poleringsmetoder.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Testa optiska komponenter

  Testa optiska system, produkter och komponenter med ändamålsenliga optiska testmetoder, till exempel axialprovning och snedprovning.

 • Applicera beläggningar på optiska produkter

  Applicera beläggningar på optiska linser, t.ex. reflekterande beläggningar på speglar, antireflexbeläggningar på kameralinser och färgade beläggningar på solglasögon.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Rengöra optiska komponenter

  Rengöra optiska komponenter efter varje cykel i tillverkningsprocessen.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Montera optiska komponenter på ramar

  Montera optiska komponenter, t.ex. linser, och precisionsmekaniska komponenter, t.ex. ramar, i anordningar och konfigurera dessa. Linser monteras mekaniskt med hjälp av gängade fästringar och vidhäftande cement på den yttre cylinderformade kanten så att de enskilda linserna sitter på plats.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

Source: Sisyphus ODB