Yrke fotvårdsassistent

Fotvårdsassistenter hjälper fotvårdsspecialister genom att utföra stöduppgifter, såsom hjälp vid diagnostisering och behandling av fotstörningar, -sjukdomar och -deformiteter samt rådgivning om fotvård och om vikten av fotvård för att främja bättre rörelseförmåga och allmänt välbefinnande. De utför även mindre uppgifter, t.ex. klipper tånaglar, lägger på plåster och utför allmänna administrativa uppgifter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ortopediska tillstånd

  Fysiologi, patofysiologi, patologi och naturhistoria om vanliga ortopediska förhållanden och skador.

 • Hantering av patientjournaler

  Förfaranden som rör och vikten av journalföring i ett hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. på sjukhus eller kliniker, de informationssystem som används för att föra och behandla journaler och hur man uppnår största möjliga noggrannhet i journaler.

 • Ortopedi

  Ortopedi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Diagnoskodning

  Matchning av kliniska intyg med standardkoder för sjukdomar och behandlingar genom användning av ett klassificeringssystem.

 • Dermatologi

  Dermatologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Fotproblem

  Tillstånd och åkommor som påverkar fothälsan och fötternas välbefinnande, till exempel svampinfektioner, inväxta naglar, vårtor, illaluktande fötter, plattfot och inflammerade knölar.

 • Administrativa uppgifter i en medicinsk miljö

  Medicinska administrativa uppgifter som registrering av patienter, system för besöksbokning, patientjournalföring och upprepad ordination av läkemedel.

 • Typer av ortopediska artiklar

  Olika typer av ortopediska artiklar, t.ex. upphängningar och armstöd, som används för fysisk terapi eller fysisk rehabilitering.

 • Fotvård

  Medicinskt område som avser fötter och fotsjukdomar.

 • Ortopediska behandlingsalternativ

  Kunskap om lämpliga tillgängliga icke-operativa och operativa behandlingsalternativ för vanliga ortopediska tillstånd och skador, fördelar och begränsningar med de olika behandlingarna samt eventuella biverkningar eller komplikationer som behandlingarna kan medföra.

 • Sjukdomar och skador i fötterna

  Informationsområde som beskriver olika typer av sjukdomar och skador i fötterna samt andra fotproblem och tillstånd, och hur de ska behandlas utifrån konservativa alternativ och kirurgiska ingrepp.

 • Fotkirurgi

  Den kirurgiska specialitet som används för att behandla sjukdomstillstånd och deformiteter av fötterna såsom sen-, häl- och hammartåkirurgi.

Färdigheter

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Främja fothälsa

  Ge information och vägledning om hur man håller fötterna friska genom att bära lämpliga skor eller undvika hälsoproblem såsom svampinfektioner.

 • Ge rådgivning om skodon åt patienter

  Informera patienter om vilken typ av skor som är tillgängliga och lämpliga för deras fotrelaterade tillstånd eller sjukdomar i syfte att ge bättre fothälsa.

 • Utföra klinisk kodning

  Identifiera och korrekt registrera en patients specifika sjukdomar och behandlingar med hjälp av ett klassificeringssystem för kliniska koder.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Rekommendera ortoser

  Rekommendera att patienter använder skräddarsydda inläggssulor, vaddering och hälstöd för att lindra smärta i fötterna.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Underhålla medicintekniska produkter

  Se till att alla medicintekniska produkter och apparater förvaras och hanteras på lämpligt sätt så att de bibehåller sin funktion och sina egenskaper.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Registrera information om behandlade patienter

  Registrera information noggrant i samband med patientens förbättring under behandlingssessionerna.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Forma naglar

  Forma naglar genom att klippa och jämna ut ändarna på naglarna, med användning av nagelfilar eller saxar.

 • Samla in data om patienter under handledning

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändarens fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala status och funktionsförmåga inom fastställda parametrar, övervaka vårdanvändarens reaktioner och status vid utförandet av tilldelade åtgärder/prov och vidta lämpliga åtgärder, inbegripet rapportering av resultaten till fysioterapeuten.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Behandla patienters naglar

  Använda en nagelborr för att slipa förtjockade tånaglar och rengöra naglarnas kanter med hjälp av nagelinpackningar.

 • Tillhandahålla information om medicinering

  Ge patienter information om medicinering, eventuella biverkningar och kontraindikationer.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

Source: Sisyphus ODB