Yrke fotvårdsspecialist

Fotvårdsspecialister är fotspecialister som studerar fotens fysiologi och patologi ur ett strukturellt och funktionellt perspektiv. De bedömer, diagnostiserar och behandlar fysiska och idrottsskador, rehabilitering samt medicinska och kirurgiska fot- och benproblem inom sin kliniska praxis. Utanför det kliniska sammanhanget arbetar de inom forskning, rättsmedicin och kriminalteknik. De arbetar inom ramen för sin fotvårdsutbildning, erfarenhet och myndighetsföreskrifter i sitt land.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fotvård

  Medicinskt område som avser fötter och fotsjukdomar.

 • Dermatologi

  Dermatologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Kinetik

  Studiet av rörelser och deras orsaker.

 • Fotproblem

  Tillstånd och åkommor som påverkar fothälsan och fötternas välbefinnande, till exempel svampinfektioner, inväxta naglar, vårtor, illaluktande fötter, plattfot och inflammerade knölar.

 • Ortopediska tillstånd

  Fysiologi, patofysiologi, patologi och naturhistoria om vanliga ortopediska förhållanden och skador.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Hälso- och sjukvårdssystem

  Hälso- och sjukvårdens struktur och funktion.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Biomekanik

  Användning av mekaniska metoder för att förstå biologiska organismers funktion och struktur.

 • Klinisk immunologi

  Klinisk immunologi är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Ortopediska behandlingsalternativ

  Kunskap om lämpliga tillgängliga icke-operativa och operativa behandlingsalternativ för vanliga ortopediska tillstånd och skador, fördelar och begränsningar med de olika behandlingarna samt eventuella biverkningar eller komplikationer som behandlingarna kan medföra.

 • Beteendeterapi

  Beteendeterapins egenskaper och grunder, vilken är inriktad på att förändra patienternas oönskade eller negativa beteenden. Detta involverar att studera det aktuella beteendet och hur man kan påverka detta.

 • Histologi

  Den mikroskopiska analysen av celler och vävnader.

Färdigheter

 • Främja fothälsa

  Ge information och vägledning om hur man håller fötterna friska genom att bära lämpliga skor eller undvika hälsoproblem såsom svampinfektioner.

 • Utföra medicinska fotvårdsundersökningar

  Bedöma patientens fötter genom att klippa hans/hennes tånaglar, avlägsna eventuella hudförhårdnader och kontrollera för liktorn, valkar eller vårtor och besluta om en diagnos.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Rekommendera ortoser

  Rekommendera att patienter använder skräddarsydda inläggssulor, vaddering och hälstöd för att lindra smärta i fötterna.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Underhålla medicintekniska produkter

  Se till att alla medicintekniska produkter och apparater förvaras och hanteras på lämpligt sätt så att de bibehåller sin funktion och sina egenskaper.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

Source: Sisyphus ODB