Yrke framkallare

Framkallare använder kemikalier, instrument och mörkrumsfototekniker i specialrum för att framkalla fotografiska filmer till synliga bilder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Efterbehandling av fotografier

  Egenskaperna hos programvara och teknik som används efter behandlingen av fotografier.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Fotografiska framkallningsmetoder

  Tekniker för att framkalla fotografisk film, till exempel kromogen positiv, Kodachrome och autotyp.

Färdigheter

 • Klippa fotografisk film

  Klippa fotografisk film till negativ där vart och ett av negativen representerar ett foto eller en bild.

 • övervaka filmframkallningsbad

  Placera den fotografiska filmen i kemiska bad med t.ex. citronsyra och ammoniumtiosulfat, övervaka temperatur och behandlingstid.

 • Avlägsna fotografisk film från kamera

  Ta bort filmen från dess behållare i ett ljusbeständigt rum eller mörkrum för att förhindra ljusexponering.

 • Förstora negativ

  Placera negativ under en förstoringsenhet så att de kan tryckas på fotopapper.

 • Avlägsna filmnegativ ur framkallningsmaskin

  Avlägsna den framkallade fotografiska filmen, som består av negativ, från maskinen och rulla den på en rulle.

 • Framkalla film

  Förbereda verktyg och utrustning för framkallning och tryckning. Framkalla och trycka exponerad film med hjälp av kemikalier.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Lagra negativ

  Placera den fotografiska filmen (negativ) i skyddshylsor och förvara dem på rätt sätt.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Mata in fotografisk film i framkallningsmaskin

  Montera filmen i bearbetningsmaskinens spår och dra i reglaget för att släppa ner filmen till bearbetningsläge.

Source: Sisyphus ODB