Yrke framkallare

Framkallare använder kemikalier, instrument och mörkrumsfototekniker i specialrum för att framkalla fotografiska filmer till synliga bilder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Efterbehandling av fotografier

  Egenskaperna hos programvara och teknik som används efter behandlingen av fotografier.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Fotografiska framkallningsmetoder

  Tekniker för att framkalla fotografisk film, till exempel kromogen positiv, Kodachrome och autotyp.

Färdigheter

 • Klippa fotografisk film

  Klippa fotografisk film till negativ där vart och ett av negativen representerar ett foto eller en bild.

 • övervaka filmframkallningsbad

  Placera den fotografiska filmen i kemiska bad med t.ex. citronsyra och ammoniumtiosulfat, övervaka temperatur och behandlingstid.

 • Avlägsna fotografisk film från kamera

  Ta bort filmen från dess behållare i ett ljusbeständigt rum eller mörkrum för att förhindra ljusexponering.

 • Förstora negativ

  Placera negativ under en förstoringsenhet så att de kan tryckas på fotopapper.

 • Avlägsna filmnegativ ur framkallningsmaskin

  Avlägsna den framkallade fotografiska filmen, som består av negativ, från maskinen och rulla den på en rulle.

 • Framkalla film

  Förbereda verktyg och utrustning för framkallning och tryckning. Framkalla och trycka exponerad film med hjälp av kemikalier.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Lagra negativ

  Placera den fotografiska filmen (negativ) i skyddshylsor och förvara dem på rätt sätt.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Mata in fotografisk film i framkallningsmaskin

  Montera filmen i bearbetningsmaskinens spår och dra i reglaget för att släppa ner filmen till bearbetningsläge.

Source: Sisyphus ODB