Yrke friluftsledare, hjälpledare

Friluftsledare (hjälpledare) hjälper till vid planering av utomhusaktiviteter, riskbedömning av utomhusmiljön och tillsyn över utrustning. De förvaltar resurser och leder grupper utomhus. Friluftsledare (hjälpledare) kan hjälpa till med administration och underhåll och kan därför även arbeta inomhus.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Känna av vad som passar friluftsgrupper

  Identifiera de friluftsaktiviteter som är tillåtna eller lämpliga i en utomhusmiljö utifrån gruppens behov.

 • Reagera adekvat på oväntade händelser utomhus

  Upptäcka och reagera på förändringar i miljöförhållanden och deras inverkan på människans psykologi och beteende.

 • Organisera sitt arbete

  Identifiera nödvändiga uppgifter och prioritera dem i syfte att utarbeta ett personligt schema och utföra arbetet på ett självständigt sätt samt se till att nödvändiga krav uppfylls.

 • Bedöma risker utomhus

  Förtydliga och slutföra riskanalysen.

 • Ge återkoppling om ändrade omständigheter

  Reagera på lämpligt sätt på ändrade omständigheter under en verksamhetssession.

 • Kommunicera utomhus

  Kommunicera med deltagare på mer än ett av Europeiska unionens språk; hantera en kris enligt riktlinjer och inse vikten av lämpligt uppförande i krissituationer.

 • Ansvara för feedback

  Ge feedback till andra. Utvärdera och svara på ett konstruktivt och professionellt sätt på kritisk kommunikation från kolleger och kunder.

 • övervaka friluftsaktiviteter

  Övervaka, demonstrera och förklara hur utrustning ska användas i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

 • Hantera friluftsaktiviteter

  Känna igen meteorologi och sätta den i förhållande till topologi; följa principen ”lämna inga spår”.

 • Arrangera friluftsaktiviteter

  Självständigt arrangera friluftsgrupper; anpassa sina metoder för att hålla gruppen upplivad och motiverad.

 • Researcha friluftsaktiviteter

  Beskriva och tolka arbetsplatsens kultur, historia, naturliga och geografiska läge. Beskriv och tolka internationella beteckningar, till exempel särskilda bevarandeområden. Identifiera och hitta information om aktivitetsutrustning.

 • övervaka användning av friluftsutrustning

  Övervaka användning av utrustningen. Känna igen och åtgärda olämplig eller farlig användning av utrustningen.

 • Göra riskhantering vid friluftsaktiviteter

  Utforma och demonstrera tillämpningen av ansvarsfulla och säkra metoder för friluftssektorn.

 • Ansvara för grupper utomhus

  Genomföra utomhussessioner på ett dynamiskt och aktivt sätt.

 • Bedöma friluftsaktiviteter

  Identifiera och rapportera problem och incidenter i enlighet med nationella och lokala bestämmelser för säkerhet inom friluftsprogram.

Source: Sisyphus ODB