Yrke friluftsledare, med specialisering

Friluftsledare med specialisering planerar, organiserar och genomför säkra friluftsaktiviteter. De kan även stödja en eller flera icke-specialiserade friluftsledare och medverka i olika aspekter av administration, kontorsarbete och arbetsuppgifter med anknytning till arbetsbasen och underhåll av utrustning. De arbetar med krävande kunder, antingen kunder med specialbehov, specialförmågor eller funktionsnedsättningar eller kunder med avancerade färdigheter och i farliga miljöer eller förhållanden. Arbetsplatsen för friluftsledare med specialisering är oftast ”ute på fältet” med deltagarna/kunderna, men vid vissa fall/aktiviteter kan de även arbeta inomhus.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Bedöma friluftsaktiviteter

  Identifiera och rapportera problem och incidenter i enlighet med nationella och lokala bestämmelser för säkerhet inom friluftsprogram.

 • Ansvara för grupper utomhus

  Genomföra utomhussessioner på ett dynamiskt och aktivt sätt.

 • Researcha friluftsaktiviteter

  Beskriva och tolka arbetsplatsens kultur, historia, naturliga och geografiska läge. Beskriv och tolka internationella beteckningar, till exempel särskilda bevarandeområden. Identifiera och hitta information om aktivitetsutrustning.

 • Hantera friluftsaktiviteter

  Känna igen meteorologi och sätta den i förhållande till topologi; följa principen ”lämna inga spår”.

 • Reagera adekvat på oväntade händelser utomhus

  Upptäcka och reagera på förändringar i miljöförhållanden och deras inverkan på människans psykologi och beteende.

 • Bedöma risker utomhus

  Förtydliga och slutföra riskanalysen.

 • Känna av vad som passar friluftsgrupper

  Identifiera de friluftsaktiviteter som är tillåtna eller lämpliga i en utomhusmiljö utifrån gruppens behov.

 • Kommunicera utomhus

  Kommunicera med deltagare på mer än ett av Europeiska unionens språk; hantera en kris enligt riktlinjer och inse vikten av lämpligt uppförande i krissituationer.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

 • Organisera sitt arbete

  Identifiera nödvändiga uppgifter och prioritera dem i syfte att utarbeta ett personligt schema och utföra arbetet på ett självständigt sätt samt se till att nödvändiga krav uppfylls.

 • Ansvara för feedback

  Ge feedback till andra. Utvärdera och svara på ett konstruktivt och professionellt sätt på kritisk kommunikation från kolleger och kunder.

 • Göra riskhantering vid friluftsaktiviteter

  Utforma och demonstrera tillämpningen av ansvarsfulla och säkra metoder för friluftssektorn.

 • övervaka friluftsaktiviteter

  Övervaka, demonstrera och förklara hur utrustning ska användas i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

 • Arrangera friluftsaktiviteter

  Självständigt arrangera friluftsgrupper; anpassa sina metoder för att hålla gruppen upplivad och motiverad.

 • övervaka användning av friluftsutrustning

  Övervaka användning av utrustningen. Känna igen och åtgärda olämplig eller farlig användning av utrustningen.

 • Ge återkoppling om ändrade omständigheter

  Reagera på lämpligt sätt på ändrade omständigheter under en verksamhetssession.

Source: Sisyphus ODB