Yrke frukt- och grönsaksplockare

Frukt- och grönsaksplockare väljer ut och skördar frukt, grönsaker och nötter enligt den metod som är lämplig för aktuella frukter, grönsaker eller nötter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Lagra produkter

  Lagra produkter på ett sätt som säkerställer kvalitet och överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Se till att lagerlokalerna uppfyller sanitetskrav genom att reglera temperatur, uppvärmning och luftkonditionering i lagerutrymmena.

 • Iaktta hälsa och säkerhet vid plockning

  Vidta nödvändiga hälsoskydds- och säkerhetsåtgärder vid plockning: anta korrekt kroppsställning, använda verktyg och maskiner säkert och ha på sig lämpliga kläder och väderskydd.

 • Bära plockningshjälpmedel

  Bära arbetsredskap, t.ex. stegar, små behållare eller tygsäckar.

 • Arbeta utomhus

  Klara olika väderförhållanden, t.ex. värme, regn, kyla eller kraftig vind.

 • Skörda grödor

  Slå, plocka eller klippa jordbruksprodukter manuellt eller med hjälp av ändamålsenliga verktyg och maskiner. Med beaktande av relevanta kvalitetskriterier för produkter, hygienföreskrifter och med hjälp av lämpliga metoder.

 • Välja ut frukter och grönsaker

  Välja ut frukter och grönsaker för plockning efter storlek, färg och mognad.

 • Lagra grödor

  Lagra och bevara grödor i enlighet med normer och föreskrifter för att säkerställa deras kvalitet. Se till att lagringsutrymmena hålls i ordning i enlighet med hygienstandarder genom att reglera temperatur, värme och luftkonditionering i lagerutrymmen.

Source: Sisyphus ODB