Yrke garvare

Garvare programmerar och hanterar garvfat. De utför arbetet enligt arbetsinstruktionerna, kontrollerar de fysiska och kemiska egenskaperna hos hudar, skinn eller läder samt vätskebad (t.ex. pH, temperatur, kemikaliekoncentration) under processen. De använder ett fat för att tvätta huden eller skinnet och avlägsna håret (utom vid hudar som ska garvas med pälsen på) samt för bad, garvning, upprepad garvning, färgning och fräsning.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Läderkemi

  Kemisk sammansättning och kemiska egenskaper hos hud/skinn och kemikalier som används och deras modifikation under de olika garvningsprocesserna. Reaktioner mellan hud/skinn eller halvfärdigt läder och kemiska produkter under de olika faserna av processen och de faktorer som påverkar reaktionen och processen. Övervakning av bearbetningens kemiska indikatorer och egenskaper hos hudar/skinn/läder.

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos hudar och skinn

  Kvaliteten på hudar och skinn fastställs utifrån organoleptiska, mikrobiologiska, histologiska och kemiska egenskaper (dvs. fukthalt, läderhudens struktur, procentandel fett och kollagen). Varje typ av hud/skinn har särskilda fysiska och kemiska egenskaper som påverkar garvningsprocessen och vilken slutanvändning lädret lämpar sig till.

Färdigheter

 • Tillverka färgblandningar

  Tillverka färgblandningar i enlighet med recepten för och/eller egenskaperna hos den artikel som ska göras.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Använda färgrecept på rätt sätt

  Förbereda färg och andra kemiska blandningar i enlighet med recepten och/eller den avsedda produktens egenskaper. Tolka och tillämpa instruktionerna, bl.a. tekniska och operativa uppgifter, för att genomföra processerna.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

Source: Sisyphus ODB