Yrke gatuförsäljare

Gatuförsäljare säljer varor och tjänster på etablerade rutter, gator och marknadsplatser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsumentskydd

  Gällande lagstiftning om konsumenters rättigheter på marknaden.

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Handlägga betalningar

  Ta emot betalningar, till exempel som kontanter eller via kreditkort och betalkort. Hantera ersättningar vid returer eller hantera kuponger och marknadsföringsinstrument såsom bonuskort eller medlemskort. Iaktta säkerhet och skydd av personuppgifter.

 • Sälja extra varor

  Övertala kunder att köpa fler eller dyrare produkter.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Utföra manuellt arbete självständigt

  Visa förmågan att utföra grundläggande manuella uppgifter utan hjälp eller assistans från andra och utan tillsyn eller vägledning samt förmågan att ta ansvar för sina handlingar.

 • Organisera produktskyltning

  Organisera varor på ett attraktivt och säkert sätt. Ställa upp en disk eller annat visningsområde för demonstrationer för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Organisera och underhålla montrar för visning av varor. Skapa och montera försäljnings- och visningsmontrar för försäljningsprocessen.

 • Klara olika väderförhållanden

  Hantera regelbunden exponering för extrema väderförhållanden och farliga miljöer.

 • Lasta av varor

  Lossa leveranser från en lastbil och förflytta nya leveranser till arbetsytan eller lagerutrymmet.

 • Demonstrera produkter

  Visa hur en produkt ska användas på ett korrekt och säkert sätt, ge kunderna information om produktens viktigaste egenskaper och fördelar, förklara drift, korrekt användning och underhåll. Övertala potentiella kunder att köpa föremål.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Se till att produkter förbereds

  Se till att produkter såsom livsmedel förbereds framställs och förbereds korrekt för konsumtion; kombinera olika delar till en försäljningsenhet.

 • Hjälpa kunder

  Ge stöd och råd till kunder när de fattar inköpsbeslut genom att ta reda på deras behov; välja ut lämpliga tjänster och produkter åt dem och svara artigt på frågor om produkter och tjänster.

 • Förhandla pris

  Ordna en överenskommelse om priset på varor eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds.

Source: Sisyphus ODB