Yrke genealog

Genealoger spårar familjers historia och härstamning. Resultaten av deras insatser visas i en tabell över en persons härstamning som bildar ett familjeträd eller skrivs ned som berättelser. Genealoger använder analys av offentliga register, informella intervjuer, genetisk analys och andra metoder för att erhålla information.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utredningsmetod

  Metoder och strategier för att genomföra utredningar inom polisen, olika statliga myndigheter eller militären, samt de utredningsföreskrifter som är specifika för operationen.

 • Genealogi

  Undersökning av historiska relationer och ätter bland släktingar som visas i en tabell över personens härstamning från person till person, vilket bildar ett familjeträd eller sker i form av skriftliga berättelser.

Färdigheter

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Forska om det förflutna med hjälp av skriftliga källor

  Analysera registrerade källor såsom offentliga register, tidningar, biografier och brev för att avslöja och tolka det förflutna.

 • Bedriva kvalitativ forskning

  Samla in relevant information genom att tillämpa systematiska metoder som intervjuer, fokusgrupper, textanalys, observationer och fallstudier.

 • Analysera lagstiftning

  Analysera den befintliga nationella eller lokala lagstiftningen för att bedöma vilka förbättringar som skulle kunna göras och vilka delar av lagstiftningen som skulle kunna föreslås.

 • Forska i familjehistoria

  Fastställa familjehistoria och släktträd genom att forska i befintliga genealogiska databaser, genomföra intervjuer och utföra kvalitativ forskning utifrån tillförlitliga källor.

 • Undersöka data

  Analysera, konvertera och modellera data för att identifiera användbar information och främja beslutsfattande.

Source: Sisyphus ODB