Yrke gjutare, betongvaruindustri

Gjutare (betongvaruindustri) handgjuter dekorativa och konstruktionsbyggprodukter i betong, t.ex. kaminer, block eller färgade plattor. De använder en portabel blandare för betongblandning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Förstärka betong

  Förstärka betong genom att föra in armeringsjärn.

 • Blanda material till gjutformar och gjutning

  Mäta och blanda ihop ingredienser för gjutnings- och formmaterial enligt lämplig formel.

 • Säkerställa enhetligheten hos formar

  Säkerställa enhetligheten hos format; använda gjututrustning och verktyg som handpressar.

 • Fördela satser

  Fördela satser i transportanordningar och säkerställa att specifikationer för exempelvis blandningstid följs.

 • Fylla på cementblandare

  Mata cementblandaren med cement, sand, vatten, sten eller andra nödvändiga material med hjälp av lastaren och i enlighet med specifikationerna.

 • Avlägsna färdigt gjutgods

  Öppna formen och på ett säkert sätt ta ut det färdiga gjutstycket.

 • Blanda betong

  Använda kompakta betongblandare eller olika specialbehållare, t.ex. skottkärror, för att blanda betong. Bereda de korrekta mängderna cement, vatten, aggregat och eventuella tillsatser samt blanda ingredienserna tills en jämn betongmassa bildas.

 • Förebygga vidhäftning vid gjutning

  Förhindra att material fastnar i gjutformarna genom att pensla formen med olja, hetvax eller grafitlösning enligt specifikationerna för varje gjutningsdel.

 • Gjuta betongsektioner

  Gjuta lock- och bottensektioner eller andra betongsektioner till elektrolytiska celler med hjälp av motordrivna verktyg.

 • Släta ut betong

  Släta ut betong med hjälp av vibrationsplattor.

Source: Sisyphus ODB